Επικαιρότητα

Διασυνδεδεμένα όλα τα νησιά έως το 2025 με άξονα τις ΑΠΕ

Διασυνδεδεμένα όλα τα νησιά έως το 2025 με άξονα τις ΑΠΕ Στόχος του νέου σχεδιασμού για το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας είναι η διασύνδεση όλων των νησιών μέχρι το έτος 2025, ενώ προτεραιότητα είναι η διασφάλιση του δικτύου ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα κατά την προσθήκη μεγάλης ισχύος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Τα παραπάνω έκανε γνωστά από το βήμα του συνεδρίου του Economist ο πρόεδρος του ΛΑΓΗΕ, Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο οποίος υπενθύμισε ότι το όριο για ΑΠΕ του σημερινού δικτύου ηλεκτρισμού κυμαίνεται στα 10.000 MW.

Με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό προβλέπεται σημαντική αύξηση των ΑΠΕ, δίχως να λαμβάνεται υπ' όψιν το πρόγραμμα "Ήλιος", με απώτερο σκοπό να υπάρχει διείσδυση κατά 42% το 2020.

Χαρακτηριστικό της ζήτησης που υπάρχει για τις ΑΠΕ είναι ότι εάν υπολογιστούν οι μη δεσμευτικές προσφορές ξεπερνάμε ήδη από νωρίς τον στόχο του 2020 σε εγκατεστημένη ισχύ.

Πάντως, σε οποιαδήποτε περίπτωση, η επίδραση της μεγάλης κλίμακας διείσδυσης θα πρέπει να αναλυθεί προσεκτικά, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα.

Επίσης, σημαντική κρίνεται από τις αρχές η δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας και οι ευέλικτες μονάδες.

Από την πλευρά του, ο διαχειριστής έχει κάνει προσπάθεια ώστε να έχει το προσωπικό του την μεγαλύτερη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές ομάδες και φορείς, όπως το δεκαετές σχέδιο που αναθεωρείται ετησίως, αλλά και το μακρόπνοο με άξονα το 2050.

Κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής του διαχειριστή είναι ότι έως 2025 αναμένεται να επιτευχθεί η διασύνδεση όλων των νησιών του Αιγαίου, πράγμα που αποτυπώνεται στον νέο, φετινό σχεδιασμό που θα δημοσιευτεί σύντομα για την περίοδο 2013-2022.

Στόχος είναι να σταματήσει η λειτουργία των πετρελαϊκών μονάδων των νησιών και να αξιοποιηθεί το δυναμικό των ΑΠΕ.

 

Πηγή:http://www.energypress.gr