Επικαιρότητα

Με διαγωνισμούς οι επιδοτήσεις για μελλοντικά έργα ΑΠΕ

Με διαγωνισμούς οι επιδοτήσεις για μελλοντικά έργα ΑΠΕ Αυστηρότερους κανόνες σχετικά με τις μελλοντικές επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας επιβάλλει η Κομισιόν για τους δημόσιους διαγωνισμούς στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., αναφορικά με τις κρατικές ενισχύσεις.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι υφιστάμενες επιδοτήσεις θα πρέπει σταδιακά να καταργηθούν για τα νέα έργα και ο κλάδος θα πρέπει να λειτουργήσει αποκλειστικά βάσει του μηχανισμού της αγοράς, ενώ αποδέχεται την αναγκαιότητα της μεταβατικής περιόδου, ώστε να προαχθεί η ενεργειακή αυτάρκεια της Ευρώπης και να περιοριστεί η εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Με τους νέους κανόνες η Κομισιόν έδωσε παράλληλα το «πράσινο φως», ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να μειώνουν το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας, χωρίς αυτό να θεωρείται κρατική ενίσχυση.

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ΑΠΕ (EREF) αποδοκιμάζει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με το καθεστώς ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων στον τομέα ενέργειας και περιβάλλοντος. Όπως σημειώνει η Ομοσπονδία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αδυνατεί να αναγνωρίσει τις τρέχουσες απαιτήσεις της αγοράς για μια αποτελεσματική αλλαγή στο σύστημα ενεργειακής αποδοτικότητας υπέρ των ΑΠΕ και των τεχνολογιών που τις αφορούν - με ιδιαίτερη έμφαση στο τοπικό, περιφερειακό επίπεδο διανομής, ως βασική κινητήρια δύναμη. Παρά την όποια πρόοδο σημειώθηκε από το πρώτο draft των κατευθυντήριων γραμμών, η EREF εξακολουθεί να διαφωνεί έντονα με τις κατευθυντήριες γραμμές των κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος, οι οποίες εγκρίθηκαν σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Προσφυγή στο δικαστήριο

Μάλιστα, σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, ετοιμάζεται να προσφύγει στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η EREF δηλώνει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε. βρίσκονται σε πλήρη αντίφαση με την Οδηγία για τη διείσδυση και προώθηση των ΑΠΕ. Συνολικά η Επιτροπή προβαίνει σε υπέρβαση εξουσίας ευνοώντας την υποβολή προσφορών και τις δημοπρατήσεις για τις ΑΠΕ, κάνοντας παράλληλα διακρίσεις κατά των μηχανισμών feed-in.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της EREF, Rainer Hinrichs - Rahlwes εκφράζει τη λύπη του, σημειώνοντας ότι «παρά τις έντονες πιέσεις από τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη, η Κομισιόν αγνοεί το κυριαρχικό δικαίωμα των κρατών να ορίσουν το ενεργειακό τους μείγμα και να σχεδιάσουν την αγορά ενέργειας. Παράλληλα, ορθώνει νέα εμπόδια κατά προγραμμάτων ενέργειας ΑΠΕ, ενώ παράλληλα προσπαθεί να θέσει τέλος σε μηχανισμούς feed-in, οι οποίοι είναι αποτελεσματικοί και οικονομικά αποδοτικοί για την υποστήριξη των ΑΠΕ».

Καταλήγοντας το EREF προτείνει στα κράτη-μέλη, αλλά και στις βιομηχανίες ΑΠΕ να προχωρήσουν στην ακύρωση της εν λόγω απόφασης καταφεύγοντας ενώπιον του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

Πηγή:http://www.imerisia.gr