Επικαιρότητα

20 εκατ. ευρώ για βιολογική κτηνοτροφία

20 εκατ. ευρώ για βιολογική κτηνοτροφία Προθεσμία έως τις 30 Μαρτίου έχουν όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για να τύχουν ενίσχυσης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Βιολογική Κτηνοτροφία». Συνολικά οι πιστώσεις ανέρχονται σε 20 εκατ. ευρώ και αφορούν δημόσια δαπάνη. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι όσοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ως επαγγελματίες αγρότες και κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα υπάρχουν και ενισχύσεις για αιγοπρόβατα. Τα ανώτατα ποσά που δίνονται για νέους κτηνοτρόφους είναι μέχρι 180 ευρώ ανά ζώο και για όσους ήδη είναι η ενίσχυση είναι μέχρι 151 ευρώ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η στροφή στη βιολογική κτηνοτροφία. Οι ενισχύσεις δίνονται ώστε να καλυφθεί μέρος της απώλειας εισοδήματος και του πρόσθετου κόστους που συνεπάγεται η συμμετοχή των παραγωγών στη βιολογική κτηνοτροφία. Όσοι είναι κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, θα πρέπει να πληρούν δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, να είναι φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος. Εξαιρούνται οι απασχολούμενοι σε αγροτική δραστηριότητα, σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους για τους οποίους απαιτείται τουλάχιστον το 25% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος. Και δεύτερον, είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος.

Τέσσερις βασικοί στόχοι

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα «Βιολογική Κτηνοτροφία» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει τέσσερις βασικούς στόχους:

•Την προστασία των φυσικών πόρων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

•Την αειφόρο διαχείριση των βοσκοτόπων.

•Τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων.

•Την προσφορά εγγυήσεων στους καταναλωτές για ασφαλή προϊόντα ζωικής προέλευσης.

Δικαιούχοι είναι οι επαγγελματίες αγρότες (κατά κύριο επάγγελμα αγρότες), τα φυσικά, δηλαδή, πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

 

Πηγή:http://www.imerisia.gr