Επικαιρότητα

Έτοιμο το Μάιο το μεγαλύτερο Φωτοβολταϊκό Πάρκο της Κύπρου

Έτοιμο το Μάιο το μεγαλύτερο Φωτοβολταϊκό Πάρκο της Κύπρου Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΗΚ, πρόκειται για μια ακόμη δραστηριότητα της Αρχής στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το Φωτοβολταϊκό Πάρκο κατασκευάζεται στο χώρο του Υποσταθμού Ψηλής Τάσης της ΑΗΚ στο Τσέρι και θα έχει ισχύ 3 MWp.

Το πάρκο αποτελείται από 12.000 ηλιακά πλαίσια και καλύπτει έκταση 4,6 εκταρίων. Με τη λειτουργία του το πάρκο θα παράγει 5000 ΜWh/χρόνο και η εξοικονόμηση σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) θα είναι 3.600 τόνους CO2/χρόνο. Το σύστημα θεμελίωσης που χρησιμοποιήθηκε είναι με πασσάλους κατ' ευθείαν στο έδαφος αντί θεμελίωσης με χρήση μπετόν, το οποίο βοηθά στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και χωματουργικών έργων καθώς επιτρέπει την τοποθέτηση σε εδάφη με ελαφρά κλήση.

Το έργο αδειοδοτήθηκε στα πλαίσια του μειοδοτικού διαγωνισμού που προκήρυξε το Ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) το 2012 για την πώληση ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 50MW.

Ο μειοδοτικός διαγωνισμός έγινε τον Ιανουάριο 2013 και το Φωτοβολταϊκό Πάρκο Υ/Σ Τσερίου θα πωλεί ηλεκτρική ενέργεια προς 8,6 cent/kwh. Με βάση τους όρους του Διαγωνισμού η διαφορά μεταξύ του κόστους αποφυγής και της τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από το Φωτοβολταϊκό Πάρκο θα κατατίθεται στο Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ & ΕΞΕ.

Η διαδικασία αδειοδότησης διήρκεσε από τον Φεβρουάριο του 2013 μέχρι τον Ιανουάριο του 2014. Κατά την περίοδο αυτή εκπονήθηκε και εγκρίθηκε Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), εκδόθηκαν η Πολεοδομική Άδεια και η «Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής από Φωτοβολταϊκά» από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου και η Άδεια Οικοδομής από την Τοπική Αρχή.

Τον Ιανουάριο του 2014, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης ξεκίνησε η κατασκευή του Φωτοβολταϊκό Πάρκου. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του μηνός Απριλίου 2014, με τις τελικές δοκιμές να επεκτείνονται μέχρι τα μέσα Μαΐου 2014. Το κόστος του έργου ανέρχεται στα €3,3εκ. και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το έργο. Εργολάβος του έργου είναι η ελληνική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑTΕ / Κλάδος Φωτοβολταϊκών, με συνολική εμπειρία άνω των 400MW.

 

Πηγή:http://www.b2green.gr