Επικαιρότητα

Ενεργειακό Μεταπτυχιακό στον Πειραιά

Ενεργειακό Μεταπτυχιακό στον Πειραιά Προκηρύχθηκε στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς το πρώτο διεπιστημονικό μεταπτυχιακό στην Ελλάδα και ένα από τα ελάχιστα στην Ευρώπη σε θέματα Ενέργειας: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία.

Το μεταπτυχιακό ξεκινάει τον προσεχή Οκτώβριο και απευθύνεται σε αποφοίτους οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν ισχυρά εφόδια για απασχόληση στον κλάδο της ενέργειας, των δικτύων και υποδομών, της βιομηχανίας και της ναυτιλίας, σε ελληνικές και διεθνείς ενεργειακές επιχειρήσεις, οργανισμούς, τη δημόσια διοίκηση, τις ρυθμιστικές αρχές, τα μέσα ενημέρωσης, ινστιτούτα ανάλυσης και δεξαμενές σκέψης, εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, δικηγορικές εταιρείες, το διπλωματικό σώμα κ.λπ. Επίσης, απευθύνεται σε τεχνοκράτες, οι οποίοι εργάζονται ήδη και ζητούν να εμβαθύνουν περισσότερο στον δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα της ενέργειας.

Η δομή του μεταπτυχιακού προγράμματος βασίζεται στη διεπιστημονικότητα και αντανακλά τα αιτήματα και τις προσδοκίες της αγοράς όπου στρατηγική, δίκαιο και οικονομικά συμπλέκουν και αλληλοεπηρεάζονται.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 16 Ιουνίου 2014.

 

Πηγή:http://www.energyin.gr