Επικαιρότητα

Προχωρά η μονάδα καύσης βιομάζας στη Θεσσαλία

Προχωρά η μονάδα καύσης βιομάζας στη Θεσσαλία Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 999 kWe με τη μέθοδο της καύσης σε σύστημα ORC ισχύος 999 kWe πήρε έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

Η εγκατάσταση η οποία χωροθετείται στη περιφερειακή ενότητα Θεσσαλίας είναι ιδιοκτησίας της ‘‘Α.Π.Ε. ΒΙΟΜΑΖΑ ΠΑΛΑΜΑΣ Ε.Π.Ε.’’ και θα χρησιμοποιεί ως πρώτες ύλες υπολείμματα της επεξεργασίας βαμβακιού, κλαδεμάτων και πυρηνόξυλου.

 

Πηγή:http://www.energypress.gr