Επικαιρότητα

Greenpeace: Το μέλλον βρίσκεται στις ΑΠΕ

Greenpeace: Το μέλλον βρίσκεται στις ΑΠΕ Καθώς στις 11 Μαρτίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από το τραγικό ατύχημα στη Fukushima, η Greenpeace ζητάει από τις κυβερνήσεις να εξασφαλίσουν ότι αυτή η τραγωδία είναι η τελευταία που θα αντιμετωπίσει ο πλανήτης.

Σύμφωνα με το αντίστοιχο δελτίο τύπου, η Greenpeace, με δεδομένο ότι η ηλεκτροπαραγωγή από πυρηνική ενέργεια – όπως και από άνθρακα και πετρέλαιο – είναι ασύμβατη με τη μαζική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καλεί τις κυβερνήσεις να πάρουν μία απόφαση για την ανθρωπότητα: 100% καθαρή και ασφαλής ενέργεια ή ένα υποθηκευμένο μέλλον σε επικίνδυνες, ακριβές και ρυπογόνες τεχνολογίες.

Η πυρηνική βιομηχανία, όπως και η βιομηχανία ορυκτών καυσίμων, συνεχίζουν να εμποδίζουν την ουσιαστική ανάπτυξη των ΑΠΕ και τη μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα 100% ΑΠΕ, παρά τη δραματική μείωση της εγκατεστημένης πυρηνικής ισχύος στην Ευρώπη το 2011 και τις αποφάσεις πολλών κρατών ενάντια στην επικίνδυνη αυτή τεχνολογία. Μόνο στην Ευρώπη, αποσύρθηκαν περισσότερα από 6.000 MW εγκατεστημένης πυρηνικής ισχύος, ενώ συνδέθηκαν στο δίκτυο μόλις 311 MW. Για το ίδιο έτος, εγκαταστάθηκαν περισσότερα από 30.000 MW αιολικής και ηλιακής ενέργειας.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μεγάλες, μη ευέλικτες μονάδες βάσεις – όπως είναι τα πυρηνικά, ο άνθρακας και το πετρέλαιο – είναι εκ των πραγμάτων ανταγωνιστική με τη μαζική διείσδυση των ευέλικτων ΑΠΕ. Επιπλέον, τα ενεργειακά δίκτυα έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να υπηρετούν τη φιλοσοφία των μονάδων βάσης. Τέλος, οι κοστοβόρες και χρονοβόρες επενδύσεις σε πυρηνικά και άνθρακα αποστερούν πολύτιμα κεφάλαια από επενδύσεις που μπορούν να κατευθυνθούν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας και έξυπνα δίκτυα.

Η Greenpeace καλεί τον Υπουργό ΠΕΚΑ, κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου:

- Να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των επενδύσεων ΑΠΕ.

- Να ολοκληρώσει τις εργασίες και να δημοσιεύσει τον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, ώστε η χώρα να αποκτήσει τώρα έναν οδικό χάρτη που οδηγεί σε μία οικονομία υψηλής απόδοσης και χαμηλού άνθρακα.

 

Πηγή:http://www.4green.gr