Επικαιρότητα

Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Χανίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Χανίων Το ΥΠΕΚΑ προχώρησε στην υπογραφή Ένταξης της Πράξης "Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Χανίων" στον Αξονα Προτεραιότητας "01 - Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" του Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής

Στις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω:

◦Αντικατάσταση συστήματος φωτισμού και εγκατάσταση ανιχνευτών φωτεινότητας και αισθητήρων κίνησης.

◦Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων του κελύφους και εγκατάσταση ελεγχόμενων φεγγιτών αερισμού.

◦Αντικατάσταση της μόνωσης του δώματος.

◦Επίχρισμα του κελύφους με θερμομονωτικές βαφές οι οποίες ενσωματώνουν νανοτεχνολογίας.

◦Εγκατάσταση συστήματος ηλιοθερμικών συλλεκτών, διασύνδεση με το κεντρικό σύστημα θέρμανσης και εγκατάσταση κατάλληλων αυτοματισμών.

◦Εγκατάσταση κεντρικού συστήματος διαχείρισης ενέργειας κτιρίου (Building Energy Management System).