Επικαιρότητα

Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς στήριξης των φωτοβολταϊκών

Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς στήριξης των φωτοβολταϊκών  Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς στήριξης των φωτοβολταϊκών προτίθεται να επιφέρει ο κ. Παπακωνσταντίνου με τροπολογίες που έχει ετοιμάσει για να τις «περάσει» στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ (για το σχέδιο Ήλιος, τα βιοκαύσιμα κ.λπ.) που κατατίθεται στη Βουλή. Τις αλλαγές που ετοιμάζει τις έστειλε υπό μορφή άρθρων στους εμπλεκόμενους φορείς, από τους οποίους ζήτησε την άμεση απάντησή τους για κάθε μία, με ένα ναι ή ένα όχι, χωρίς περεταίρω αντιπροτάσεις και επεξηγήσεις.

Η αλλαγή την οποία θεωρούν επικίνδυνη οι φορείς του κλάδου είναι εκείνη που αφορά την κατάργηση του 18μηνου που έχουν στη διάθεσή τους οι επενδυτές από τη στιγμή που υπογράψουν σύμβαση με το ΔΕΣΜΗΕ για να υλοποιήσουν το έργο. Με τη ρύθμιση που εισάγει ο κ. Παπακωνσταντίνου, για αιτήματα σύμβασης με το ΔΕΣΜΗΕ που θα υποβληθούν μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2012, ο επενδυτής θα «κλειδώνει» την τιμή που ισχύει την ημερομηνία δήλωσης ετοιμότητας για ενεργοποίηση της σύνδεσης.

Για αιτήματα σύμβασης που κατατίθενται στο ΔΕΣΜΗΕ μέχρι τις 31Αυγούστου 2012 ο επενδυτής κλειδώνει μεν τιμή με την κατάθεση του φακέλου στο ΔΕΣΜΗΕ, ωστόσο ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του για να ολοκληρώσει και «ηλεκτρίσει» το έργο περιορίζεται σταδιακά από 18 μήνες (για εκείνους που θα υποβάλλουν αίτημα μέχρι το τέλος Μαρτίου) μέχρι και μόλις 3 μήνες(!) για αιτήματα που θα κατατεθούν τον Αύγουστο.

Παράγοντες του κλάδου θεωρύν ότι η ρύθμιση αυτή είναι σε θέση να παγώσει τα πάντα στην αγορά φωτοβολταϊκών, καθώς δεν θα υπάρχει σύμβαση με κλειδωμένη τιμή την οποία να μπορεί ο επενδυτής να προσκομίσει στην τράπεζα για να δανειοδοτηθεί.

Οι βασικές αλλαγές που προτίθεται να φέρει ο κ. Παπακωνσταντίνου είναι οι εξής:

1) Οι τιμές πώλησης ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ πλην φωτοβολταϊκών αναπροσαρμόζονταν μέχρι σήμερα με απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ που εκδιδόταν κάθε έτος στη βάση της μεσοσταθμικής μεταβολής των εγκεκριμένων τιμολογίων της ΔΕΗ. Τώρα γίνεται αποσύνδεση της αναπροσαρμογής από τα τιμολόγια της ΔΕΗ και γίνεται σύνδεση με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους.

2) Για την περίοδο 2013-2015, το σύνολο των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου θα διατίθενται για τη στήριξη των ΑΠΕ

3) Το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ, μετονομάζεται σε Ειδικό Τέλος Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (Ειδικό Τέλος ΕΤΕΠΚΑ), για να αντικατοπτρίσει το πραγματικό του περιεχόμενο που είναι το κόστος προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

4) Οι υποψήφιοι παραγωγοί καλούνται να επιταχύνουν την κατασκευή του σταθμού τους μέχρι την ενεργοποίηση της σύνδεσής του με το Σύστημα ή το Δίκτυο, προκειμένου να δεσμεύσουν υψηλότερη τιμή (βλέπει τα παραπάνω για το 18μηνο και αναλυτικά στο συνοδευτικό αρχείο στην αριστερή στήλη)

5) Θεσπίζεται ειδικό τέλος – ποσοστό για τις μεταβιβάσεις αδειών παραγωγής ΑΠΕ, το οποίο αποδίδεται στον ειδικό λογαριασμό στήριξης των ΑΠΕ. Ο υπολογισμός του τέλους γίνεται βάσει της αξίας μεταβίβασης της άδειας.

6) θεσπίζεται υποχρεωτικά η διεξαγωγή δημοπρασιών για την υλοποίηση και τον προσδιορισμό της εγγυημένης τιμής φωτοβολταϊκών έργων εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης από 10 MW.

7) Δίνεται προτεραιότητα σύνδεσης για σταθμούς γεωθερμίας, βιομάζας και βιοαερίου, αφού εξετάζονται πριν τις αιτήσεις των φωτοβολταϊκών.

8) Εξασφαλίζεται η τήρηση σειράς προτεραιότητας, κατά την εξέταση από τον διαχειριστή των αιτημάτων χορήγησης προσφορών σύνδεσης, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως είναι η ημερομηνία υποβολής πλήρους φακέλου από τον ενδιαφερόμενο και η ύπαρξη ή μη διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου.

9) Ρυθμίζεται το θέμα με τις επενδύσεις σε γη υψηλής παραγωγικότητας, για τις υφιστάμενες αιτήσεις

 

Πηγή:http://www.energypress.gr