Επικαιρότητα

Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων και στην Ελλάδα

Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων και στην Ελλάδα Σειρά τεχνικών και ρυθμιστικών προβλημάτων θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα αρμόδια υπουργεία και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ίδρυση και στην Ελλάδα σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Κείμενο –πρόταση, το οποίο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση η ΡΑΕ,προσδιορίζει δύο διακριτές λειτουργίες στη δραστηριότητα τροφοδοσίας οχημάτων με ηλεκτρική ενέργεια, την κατασκευή και λειτουργία των υποδομών φόρτισης και την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των υποδομών φόρτισης.

Μέχρι στιγμής και ενώ έχει αρχίσει η είσοδος ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην ελληνική αγορά,δεν έχουν προβλεφθεί προδιαγραφέςγια τη φόρτιση οχημάτων σε ιδιωτικούς (ιδιωτικά γκαράζ) και δημόσιους χώρους (πρατήρια, σταθμοί φόρτισης στόλων, δημόσια γκαράζ κ.λπ.). Η αναμενόμενη αύξηση της κυκλοφορίας ηλεκτρικών οχημάτων, ιδιωτικών και επαγγελματικών, επέβαλε από τα πράγματα τη δημιουργία προδιαγραφών στην κατασκευή και λειτουργία των υποδομών φόρτισης, όσο και τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα θέματα της πώλησης (προμήθειας) ηλεκτρικής ενέργειας για την φόρτιση των οχημάτων, καθώς άπτονται υφιστάμενων ρυθμίσεων στην εμπορία –προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας προς τελικούς καταναλωτές.

Συγκεκριμένα η ΡΑΕ προτείνει τρία εναλλακτικά σενάρια.

* Στο πρώτο, δικαίωμα πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για τροφοδοσία οχημάτων θα έχουν οι κάτοχοι άδειας προμήθειας, οι οποίοι θα συμβάλλονται (joint venture) με ιδιοκτήτες υποδομών τροφοδοσίας (πρατήρια, δημόσια γκαράζ κ.λπ.).

* Το δεύτερο σενάριο προβλέπει τη χορήγηση άδειας προμήθειας στους ιδιοκτήτες των σταθμών φόρτισης, ενώ,

* Σύμφωνα μετο τρίτο σενάριο,οι ιδιοκτήτες των σταθμών φόρτισης, προμηθεύονται οι ίδιοι το ηλεκτρικό από τους κατόχους άδειας προμήθειας και το μεταπωλούν στους πελάτες τους.

Εξυπακούεται ότι για την εφαρμογή του τρίτου σεναρίου θα απαιτηθούν νομοθετικές ρυθμίσεις, καθώς από το υφιστάμενο πλαίσιο δεν προβλέπεται μεταπώληση ηλεκτρικής ενέργειας στη λιανική.

Σημειώνεται ότι πριν ένα χρόνο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μεγάλη διείσδυση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων στις Χώρες Μέλη της ΕΕ. Στους στόχους που έχει θέσει η Επιτροπή για την ανάπτυξη υποδομών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, προβλέπεται ότι στην Ελλάδα θα πρέπει να λειτουργούν μέχρι το τέλος του 2020 13.000 σημεία φόρτισης.

Η κυκλοφορία ηλεκτρικών οχημάτων δρόμου είναι ακόμη πολύ μικρή στην Ελλάδα, καθώς μέχρι και το Νοέμβριο του 2013, την τιμή τους επιβάρυνε φόρος πολυτελείας, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος κτήσης.

Πρέπει να σημειωθεί, όμως, ότι όλο και περισσότεροι κατασκευαστές λανσάρουν μοντέλα είτε με αποκλειστική ηλεκτροκίνηση, είτε υβριδικά με σχετικά μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία.

Σε κάθε περίπτωση, η έλλειψη υποδομών φόρτισης σε δημόσιους χώρους συνεχίζει να αποτελεί αντικίνητρο για την κυκλοφορία των ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην Ελλάδα.

 

Πηγή:http://www.energia.gr