Επικαιρότητα

Ιστορική συμφωνία ΗΠΑ και ΕΕ για τα βιολογικά στη BioFach

Ιστορική συμφωνία ΗΠΑ και ΕΕ για τα βιολογικά στη BioFach Από την 1η Ιουνίου 2012, τα βιολογικά προϊόντα πιστοποιημένα στην Ευρώπη θα μπορούν να πωλούνται και στις Ηνωμένες Πολιτείες και το ανάποδο, σύμφωνα με συμφωνία που υπογράφει στις 15 Φεβρουαρίου 2012 στην Νυρεμβέργη της Γερμανίας, στη BioFach World Organic Fair, τη μεγαλύτερη στον κόσμο εμπορική έκθεση βιολογικών προϊόντων. Τις επίσημες επιστολές για τη σύσταση αυτής της εταιρικής σχέσης υπέγραψαν στις, ο αρμόδιος για θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης Επίτροπος Dacian Cioloş, η υφυπουργός Γεωργίας των ΗΠΑ Kathleen Merrigan και ο Πρέσβης Isi Siddiqui, εμπορικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ επικεφαλής διαπραγματευτής γεωργικών θεμάτων.

Αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα ήταν ότι οι οι καλλιεργητές και οι επιχειρήσεις που επιθυμούσαν να εμπορεύονται τα προϊόντα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού χρειάζονταν ξεχωριστές πιστοποιήσεις με βάση δύο πρότυπα, γεγονός που σήμαινε διπλά τέλη, επιθεωρήσεις και γραφειοκρατία. Με την εταιρική σχέση εξαλείφονται σημαντικά εμπόδια, ιδίως για τους μικρούς και μεσαίου μεγέθους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων. Επιτρέπονται πλέον η εμπορία όλων των προϊόντων που πληρούν τους όρους της εταιρικής σχέσης και η επισήμανση τους ως πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων, κρέατος, δημητριακών ή κρασιού.

Οι διαφορές μεταξύ των προτύπων στις ΗΠΑ και την Ε.Ε. είναι παρόμοιες με εξαίρεση τη χρήση αντιοβιοτικών. Στις ΗΠΑ απαγορεύεται η χρήση αντιοβιοτικών εκτός εάν πρόκειται για αντιμετώπιση των χωροκατακτητικών βακτηριακών λοιμώξεων (βακτηριακή φλόγωση) σε βιολογικές καλλιέργειες μηλιάς και αχλαδιάς. Στην Ευρώπη, τα αντιβιοτικά επιτρέπονται μόνο για την αγωγή μολυσμένων ζώων. Για όλα τα προϊόντα των οποίων το εμπόριο καλύπτει η εν λόγω εταιρική σχέση, οι οργανισμοί πιστοποίησης οφείλουν να επιβεβαιώνουν ότι δεν χρησιμοποιούνται αντιβιοτικά για κανένα λόγο.Επιπλέον, όλα τα προϊόντα των οποίων το εμπόριο καλύπτει η εν λόγω εταιρική σχέση πρέπει να αποστέλλονται με πιστοποιητικό εξαγωγής βιολογικών προϊόντων. Με το έγγραφο αυτό θα δηλώνεται ο τόπος παραγωγής, θα ταυτοποιείται ο οργανισμός πιστοποίησης του βιολογικού προϊόντος, θα βεβαιώνεται ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν απαγορευμένες ουσίες και μέθοδοι, θα πιστοποιείται η τήρηση των όρων της εταιρικής σχέσης και θα καθίσταται δυνατή η ιχνηλάτηση των διακινούμενων προϊόντων.

Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Εθνικό Πρόγραμμα Βιολογικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) – το οποίο επιβλέπει όλα τα βιολογικά προϊόντα στις ΗΠΑ – θα αναλάβουν καίριο εποπτικό ρόλο.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα αρχίσουν τη διαμόρφωση σειράς πρωτοβουλιών συνεργασίας για την προώθηση της βιολογικής παραγωγής και την αντιμετώπιση σημαντικών θεμάτων, όπως η καλή μεταχείριση των ζώων και άλλα. Τα δύο προγράμματα θα ανταλλάσσουν συνεχώς τεχνικές πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της ακεραιότητας των βιολογικών συστημάτων φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Ο κλάδος των βιολογικών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί αποτιμάται σε περίπου 40 δισ. ευρώ και αυξάνεται κάθε χρόνο.

 

Πηγή:http://www.bionews.gr