Επικαιρότητα

Κύλινδροι χιονιού...ένα σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο!

Κύλινδροι χιονιού...ένα σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο! Κυλινδρικές φόρμες από χιόνι με διάμετρο μέχρι και 70 εκ., μπορούν να δημιουργηθούν, όταν πληρούνται κάποιες πολύ ειδικές μετεωρολογικές συνθήκες!

Για να σχηματιστεί αυτός ο κύλινδρος είναι απαραίτητο:

-η στρώση, πάνω στην οποία πέφτει το χιόνι, να είναι πάγος, έτσι ώστε αυτό να μην κολλήσει, αλλά να γλιστρήσει και να μετακινηθεί.

- το χιόνι που πέφτει, πρέπει να βρίσκεται κοντά στο σημείο τήξης και να μην έχει συσσωματωθεί.

- η ταχύτητα του ανέμου πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη, δηλαδή ούτε πολύ χαμηλή (δεν μπορεί να μετακινηθεί το χιόνι), ούτε πολύ υψηλή (μπορεί να καταστραφεί η κυλινδρική φόρμα του χιονιού).

Ο άνεμος είναι εκείνος που ευθύνεται για τον σχηματισμό αυτών των ρολών χιονιού, αλλά μπορούν αυτά να σχηματιστούν και από την παράλληλη δράση του ανέμου και της βαρύτητας, με την απαραίτητη προϋπόθεση, σε αυτή την περίπτωση, ότι οι κλιτύες δεν είναι πολύ απότομες, για να μην δημιουργηθούν οι γνωστές χιονοστιβάδες.

 

Κύλινδροι χιονιού...ένα σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο!

Κύλινδροι χιονιού...ένα σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο!

Πηγή:http://www.snowlub.gr