Επικαιρότητα

Μονάδα αφαλάτωσης για τη Σχοινούσα

Μονάδα αφαλάτωσης για τη Σχοινούσα Βήματα για την ομαλή λειτουργία της νέας αφαλάτωσης 400 κ.μ. στη Σχοινούσα πραγματοποιούνται από το δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με τη διεξαγωγή διαγωνισμού για τη σύνδεσή της με το υπάρχον δίκτυο

Ο ανοικτός διαγωνισμός που προκηρύσσεται στις 29 Ιανουαρίου αφορά στην "προσθήκη – προσαρμογή εγκαταστάσεων για τη λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης" στη Σχοινούσα, συνολικού προϋπολογισμού 31.320 ευρώ και ο οποίος σχετίζεται με συνοδευτικά έργα. Ενίσχυση στην υδροδότηση Η δημοτική Αρχή μέσα από τη συγκεκριμένη ενέργεια επιχειρεί να θέσει σε λειτουργία χωρίς προβλήματα τη νέα μονάδα αφαλάτωσης, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες.

Είναι γνωστό το πρόβλημα της υδροδότησης που βιώνουν τα νησιά και ιδιαίτερα οι μικροί προορισμοί όπως η Σχοινούσα και ακόμη πιο γνωστή η επιτακτική ανάγκη που προβάλλει να συντηρούνται οι μονάδες αφαλάτωσης και τα δίκτυα, αφού η παρέλευση χρόνων, προκαλεί σε αυτά πλήθος προβλημάτων. Μάλιστα, εκτός από τα ζητήματα στην παροχή νερού προς τους δημότες, ο ανεφοδιασμός του νησιού με υδροφόρο όχημα, αποδεικνύεται κοστοβόρος. Κατ΄ επέκταση, ο εν λόγω διαγωνισμός που αφορά σε συνοδευτικά έργα που κρίνονται απαραίτητα για τη λειτουργία της νέας μονάδας, αξιολογείται αναμφισβήτητα θετικά για τους νησιώτες του τόπου.

Αξίζει να υπογραμμισθεί πως, θετική εξέλιξη για το νησί θα ήταν η ύπαρξη ενός ειδικού τεχνικού που θα μεριμνά για τα προβλήματα και τις ζημιές που προκαλούνται. Διαμόρφωση χώρου και επέκταση δικτύου Η νέα μονάδα αφαλάτωσης, έχει τοποθετηθεί στο χώρο του αντλιοστασίου της δεξαμενής πόσιμου νερού, της δημοτικής κοινότητας Σχοινούσας και συγκεκριμένα στη θέση Μερσίνη.

Σημαντικότερες παρεμβάσεις που θα χρειαστεί να διεκπεραιωθούν είναι οι εξής: Διαμόρφωση χώρου και κατασκευή βάσης έδρασης για την τοποθέτηση πλαστικής δεξαμενής 20 κ.μ. της νέας μονάδας αφαλάτωσης στο χώρο πίσω από την δεξαμενή ποσίμου ύδατος, επέκταση δικτύου μεταφοράς θαλασσινού νερού από τον υφιστάμενο αγωγό προσαγωγής θάλασσας παλαιάς αφαλάτωσης, μέχρι τη νέα δεξαμενή προσυγκέντρωσης των 20 κ.μ με ειδικούς σωλήνες, κατασκευή αγωγού τροφοδοσίας θαλασσινού νερού, από τη νέα δεξαμενή έως την υφιστάμενη και επέκταση αποχέτευσης έως το φρεάτιο.

 

Πηγή:http://www.b2green.gr