Επικαιρότητα

Ακυρώνεται η υποβολή αιτήσεων για μικρά αιολικά στα μη διασυνδεδεμένα νησιά

Ακυρώνεται η υποβολή αιτήσεων για μικρά αιολικά στα μη διασυνδεδεμένα νησιά Την ακύρωση της διαδικασίας υποβολής αιτημάτων σύνδεσης για μικρά αιολικά με ισχύ έως 50 KW στα μη διασυνδεδεμένα νησιά ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Πιο αναλυτικά, ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει τα εξής:

«Κατόπιν των προβλεπομένων στο έγγραφο του ΥΠΕΚΑ με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ18/3392/23169/13.12.2013, η από 21.11.2013 ανακοινωθείσα διαδικασία για την υποβολή αιτημάτων σύνδεσης μικρών αιολικών σταθμών ισχύος ≤50 kW στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ακυρώνεται, έως την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση του Ειδικού Προγράμματος εγκατάστασης μικρών ανεμογεννητριών, σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του Ν. 4203/2013 (άρθρο 4 παρ. 1 αυτού).

Μετά την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, θα ακολουθήσει για το εν λόγω θέμα νεότερη Ανακοίνωση του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών».

 

Πηγή:http://www.energypress.gr