Επικαιρότητα

Έκθεση βιομάζας στις αεροπορικές εταιρείες

Έκθεση βιομάζας στις αεροπορικές εταιρείες Έκθεση σχετικά με την «ποσότητα βιομάζας» που χρησιμοποιούν ζητήθηκε να υποβάλουν οι αεροπορικές εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε τα βιοκαύσιμα να υπολογίζονται ως «μηδενικές εκπομπές» στις εκθέσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που οφείλουν να δημοσιεύουν ετήσια στο πλαίσιο του καθεστώτος του άνθρακα της ΕΕ για τον τομέα των αερομεταφορών.

Το πλάνο που αποτελείται από δύο σχέδια κανονισμών της ΕΕ για τον έλεγχο των αερίων του θερμοκηπίου, έρχεται σε μια χρονική στιγμή που λαμβάνει χώρα μία διαμάχη σχετικά με τις επιπτώσεις των βιοκαυσίμων στο περιβάλλον. Την ίδια στιγμή που οι ΗΠΑ και η Κίνα αντιδρούν στην επιβάρυνση των αεροπορικών εταιρειών και υπάρχει ανησυχία για την πρόκληση ενός εμπορικού πολέμου. Το νομοσχέδιο δίνει λεπτομέρειες στις βιομηχανίες της Ευρώπης για τη διαδικασία υποβολής έκθεσης σχετικά με τα αέρια του θερμοκηπίου που περιλαμβάνονται στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (EU-ETS). Μεταξύ αυτών απαιτείται η καταγραφή της ποσότητας βιομάζας που χρησιμοποιείται ως καύσιμο από τις αεροπορικές εταιρείες κατανεμημένες σε ετήσια βάση.

Το σχέδιο αναφέρει πως η κατανάλωση βιοκαυσίμων από τις αεροπορικές εταιρείες «θα πρέπει να έρθει, ως παράρτημα στην ετήσια έκθεση για τις εκπομπές». Τα δύο σχέδια πριν μετατραπούν σε νόμο χρειάζονται την έγκριση των κρατών μελών της Ευρώπης και του ευρωκοινοβουλίου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα κλιματικής αλλαγής, Isaac Valero Ladron «στόχος είναι να δοθούν κίνητρα για τις αεροπορικές εταιρείες να χρησιμοποιούν περισσότερο τα βιοκαύσιμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά έχουν μηδενικό συντελεστή εκπομπών».

Συμπληρώνοντας πως «κάτω από το πλαίσιο του Συστήματος Εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, παράσχουμε ένα οικονομικό κίνητρο για τη χρήση των βιοκαυσίμων στον τομέα των αερομεταφορών, καθώς η χρήση των βιοκαυσίμων έχει μηδενικές εκπομπές παράγοντας που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να παραδοθεί. Αυτό σημαίνει ότι τα βιοκαύσιμα έχουν επιδότηση ισοδύναμη με την επικρατούσα τιμή του άνθρακα» και περιέγραψε το σύστημα ως «ένα αποδοτικό οικονομικά κίνητρο καθώς η επιδότηση για τα βιοκαύσιμα είναι ισοδύναμη με το κόστος της μείωσης των εκπομπών σε άλλους τομείς».

Οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν τα βιοκαύσιμα ως μία σημαντική δέσμευση ώστε να επιτύχουν την ανάπτυξη «carbon-neutral growth» έως το 2020. Ο στόχος της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών (ΙΑΤΑ) είναι η αναδιάταξη των βιοκαυσίμων που χρησιμοποιούν στο 10% της συνολικής κατανάλωσης μέχρι το έτος 2017 αναφέροντας πως υπάρχει η δυνατότητα να μειώσουν το βιομηχανικό αποτύπωμα άνθρακα σε ποσοστό 80%. Χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Boeing για την ΕΕ και ΝΑΤΟ, Antonio De Palmas αναφέρει πως «χωρίς τα βιοκαύσιμα, δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί. Είναι μια συμβολή ζωτικής σημασίας».

 

Πηγή:http://www.agronews.gr