Επικαιρότητα

Τρία νέα έργα ΟΤΑ εντάχθηκαν στο «Εξοικονομώ ΙΙ»

Τρία νέα έργα ΟΤΑ εντάχθηκαν στο «Εξοικονομώ ΙΙ» Την ένταξη 3 προτεινόμενων έργων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ», τα οποία χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007-2013, με συνολική δημόσια δαπάνη 1.284.300 ευρώ, ανακοίνωσε ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης.

Από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αναμένεται:

- Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης - εξοικονόμηση ενέργειας.

- Μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.

- Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

- Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

Πηγή:http://www.energypress.gr