Επικαιρότητα

Αξιοποίηση 4 γεωθερμικών πεδίων από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Αξιοποίηση 4 γεωθερμικών πεδίων από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες Την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των 4γεωθερμικών πεδίων (Κίμωλος, Λέσβος, Μήλος, Νίσυρος) έχει θέσει ως στόχο για το 2014 η διοίκηση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος ετοιμάζει τα τεύχη δημοπράτησης, έτσι ώστε μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους να δημοσιευθεί η προκήρυξη για την επιλογή στρατηγικού επενδυτή.

Η αρχή θα γίνει με τη Νίσυρο και τη Λέσβο όπου οι τοπικές κοινωνίες έχουν ευνοϊκή αντιμετώπιση για την αξιοποίηση του γεωθερμικού πλούτου των συγκεκριμένων νησιών. Ειδικά στη Νίσυρο, όπου η γεωθερμική ενέργεια θα αξιοποιηθεί μεταξύ άλλων και για την αφαλάτωση νερού και γεωργικές εφαρμογές, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους κατοίκους.

Οι προδιαγραφές των επενδύσεων είναι οι πλέον σύγχρονες τεχνολογικά και περιλαμβάνουν γεωτρήσεις που θα μεταφέρουν απ’ τη γη το γεωθερμικό ρευστό άλλες γεωτρήσεις που θα το επιστρέφουν αφού προηγουμένως απ’ τη θερμότητά του παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια.

«Πρόκειται για τις πλέον σύγχρονες μεθόδους που εφαρμόζονται παγκόσμια για την εκμετάλλευση της γεωθερμίας και ήδη χρησιμοποιείται με άψογα αποτελέσματα σε πολλά κράτη», αναφέρουν αρμόδια στελέχη τονίζοντας πως η λειτουργία των μονάδων θα στηρίζεται αποκλειστικά στο σύστημα της ολικής επαναεισαγωγής του ρευστού, με εναλλάκτη θερμότητας, μέθοδος που διασφαλίζει μηδενική ρύπανση και κατ’ επέκταση καμία απολύτως επιβάρυνση για το περιβάλλον.

Προαπαιτούμενο για το στρατηγικό επενδυτή είναι να έχει πραγματοποιήσει αντίστοιχα μεγάλα έργα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να προσέλθουν στο σχετικό διαγωνισμό μεγάλες ξένες εταιρείες του κλάδου.

 

Πηγή:http://www.energypress.gr