Επικαιρότητα

Καύσιμο από το φλοιό του ρυζιού για την Euremac

Καύσιμο από το φλοιό του ρυζιού για την Euremac Νέα επένδυση, συνολικού ύψους 3 εκατ. ευρώ με περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη, θέτει σε λειτουργία η βιομηχανία ζυμαρικών Eurimac στη μονάδα της στη ΒΙΠΕ Κιλκίς, υποκαθιστώντας το μαζούτ και το φυσικό αέριο, για την παραγωγή της θερμικής ενέργειας που έχει ανάγκη, με καύση ορυζοφλοιού.

Τα επίσημα εγκαίνια του υπερσύγχρονου λέβητα υπέρθερμου ύδατος, που θα αξιοποιεί τον ορυζοφλοιό που παράγεται σαν υποπροϊόν στο συγγενικό εργοστάσιο της Euricom Hellas, στην Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, θα γίνουν την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου από τον υπουργό Μακεδονίας Θράκης, Θεόδωρο Καράογλου.

Σύμφωνα με την Eurimac ένα ακόμη όφελος από την επένδυση, η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού Ν. 3908/2011, είναι ότι συμβάλλει θετικά στο συναλλαγματικό ισοζύγιο της εθνικής οικονομίας διότι δεν χρησιμοποιούνται πλέον εισαγόμενα καύσιμα. Επιπλέον, η παραγόμενη τέφρα εξάγεται σε Γερμανία και Αυστρία, σε εταιρίες παραγωγής οικοδομικών υλικών, καθώς ο εμπλουτισμός του τσιμέντου με την τέφρα που παράγεται από την καύση ορυζοφλοιού, αποδίδει σκυρόδεμα υψηλής αντοχής.

Σημειώνεται πως η Eurimac ιδρύθηκε τον Μάιο του 1996 με μετόχους κατά 50% την εταιρεία ζυμαρικών Π. Κωνσταντινίδης ΑΕ (ΜΑΚΒΕΛ) που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1939 και κατά 50% την πολυεθνική εταιρεία ρυζιού και ζυμαρικών Euricom SpA και μέχρι σήμερα έχει επενδύσει πάνω από 40 εκατ. ευρώ για υποδομή και εξοπλισμό.

 

Πηγή:http://www.b2green.gr