Επικαιρότητα

Περιβαλλοντικές δράσεις από το Δήμο Κιλκίς

Περιβαλλοντικές δράσεις από το Δήμο Κιλκίς Ο Δήμος Κιλκίς, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής του, και με σκοπό να συνδράμει στην πληροφόρηση των μαθητών και στην ευαισθητοποίησή τους σε θέματα περιβάλλοντος, υλοποιεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εκπαιδευτικές ομιλίες στα σχολεία.

Ειδικότερα, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του Δήμου θα πραγματοποιεί παρουσιάσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις με τα παιδιά ή και τους γονείς με άμεσο στόχο την ενημέρωση για θέματα και ζητήματα που ανάγονται στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ενδεικτικά, μικρές ομιλίες με εποπτικό υλικό μπορούν να γίνουν για τα κάτωθι: Ελιά (γενικές πληροφορίες, καλλιέργεια, εχθροί, ασθένειες, προϊόντα). Αμπέλι (γενικές πληροφορίες, εχθροί, φροντίδα). Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας (Τα σιτηρά του Νομού μας). Νερό (κύκλος, χρήσεις, ρύπανση και προστασία). Τα Φυτοφάρμακα και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Μετακινήσεις των ζώων (Μετανάστευση θηλαστικών και πτηνών ανά εποχή και ήπειρο). Καλές γεωργικές πρακτικές.

Όλα τα προγράμματα μπορούν να προσαρμοστούν για νήπια και ξεχωριστά για όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς υπάρχει δυνατότητα να γίνει αναφορά σε οποιοδήποτε περιβαλλοντικό θέμα κριθεί απαραίτητο. Η διάρκεια είναι περίπου μία διδακτική ώρα.

 

Πηγή:http://www.energypress.gr