Επικαιρότητα

Φωτοβολταϊκό πάρκο στις στέγες των κτιρίων της ΑΒΒ Ελλάδος

Φωτοβολταϊκό πάρκο στις στέγες των κτιρίων της ΑΒΒ Ελλάδος Η ΑΒΒ, ολοκλήρωσε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 71,9 KWp στις στέγες των κτιρίων των κεντρικών γραφείων της, στη Μεταμόρφωση Αττικής.

Το πάρκο αναμένεται να παράγει 89.300 kWh ετησίως που αντιστοιχεί στο 10% περίπου των ετησίων αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια των κτιριακών εγκαταστάσεων της εταιρείας, ενώ με τη λειτουργία του θα αποτρέπεται η εκπομπή περισσότερων από 80 τόνους CO2 ανά έτος.

Η ΑΒΒ Ελλάδος ανέλαβε τη χρηματοδότηση και κατασκευή του έργου, φέροντας την αποκλειστική ευθύνη για την οργάνωση, επίβλεψη και έλεγχο των μελετών και υπεργολάβων. Κεντρικό του στοιχείο είναι οι νέοι φωτοβολταϊκοί μετατροπείς στοιχειοσειράς (string inverters), PVS300 της ΑΒΒ, ειδικά σχεδιασμένοι για φωτοβολταϊκά συστήματα σε οικιακές, εμπορικές και μικρές βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Ο Όμιλος ΑΒΒ, στα πλαίσια της στρατηγικής του για την καταπολέμηση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, αναπτύσει τεχνολογίες αιχμής στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με έμφαση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά και ηλιοθερμικά συστήματα. Διαθέτει μία πλήρη σειρά προϊόντων, υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων που εξασφαλίζουν την αποδοτική, αρμονική και ασφαλή ενσωμάτωση των ΑΠΕ στα ηλεκτρικά δίκτυα.

 

Πηγή:http://www.4green.gr