Επικαιρότητα

Η παγκόσμια αιολική ισχύς φτάνει τα 300 GW

Η παγκόσμια αιολική ισχύς φτάνει τα 300 GW Το παγκόσμιο δυναμικό αιολικής ενέργειας ανήλθε σε 296.255 MW στο τέλος του Ιουνίου 2013, 13,98 GW από τα οποία προστέθηκαν τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους.

Η αύξηση αυτή είναι σημαντικά μικρότερη από ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 και 2011, όταν προστέθηκαν 16,5 GW και 18,4 GW, αντιστοίχως. Τα στοιχεία αυτά έχουν δημοσιευθεί στην εξαμηνιαία αναφορά της Wind World Energy Association (WWEA).

Η παγκόσμια δυναμικότητα αιολικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 5 % μέσα σε έξι μήνες (αφού αυξήθηκε κατά 7% κατά την ίδια περίοδο το 2012 και 9 % το 2011) και κατά 16,6% μέσα σε ένα χρόνο (στα μέσα του 2013 σε σύγκριση με τα μέσα του 2012) . Συγκριτικά, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης το 2012 ήταν σημαντικά υψηλότερος (19 %). Όλες οι ανεμογεννήτριες που εγκαταστάθηκαν παγκοσμίως από τα μέσα του 2013 έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν περίπου το 3,5% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο.

Ο Πρόεδρος της WWEA Καθ. He Dexin σχολίασε σχετικά: «Το 2013 είναι μια δύσκολη χρονιά για την παγκόσμια βιομηχανία αιολικής ενέργειας, καθώς οι εταιρείες πρέπει να παλέψουν με μια συρρικνούμενη αγορά. Η κατάσταση αυτή έχει ήδη οδηγήσει σε μείωση των τιμών των ανεμογεννητριών, η οποία θα καταστήσει την αιολική ενέργεια ακόμη περισσότερο οικονομικά ανταγωνιστική. Παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα σήμερα, είμαστε ακόμα σίγουροι ότι η αιολική ενέργεια θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και στο μέλλον. Ως αποτέλεσμα, βλέπουμε λαμπρές προοπτικές για την τεχνολογία αυτή, η οποία θα γίνει ακόμη πιο ανταγωνιστική, όσον αφορά το κόστος».

«Η αιολική ενέργεια έχει ήδη λάβει σημαντικά μερίδια αγοράς από τα ορυκτά καύσιμα και την πυρηνική ενέργεια, σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι η αυξανόμενη αντίσταση από τα ορυκτά και την πυρηνική ενέργεια, που φοβούνται όλο και περισσότερο για τα μερίδια αγοράς. Ωστόσο, είμαστε πολύ σίγουροι ότι τα οφέλη της αιολικής ενέργειας - σχεδόν μηδενικές εκπομπές, αποκεντρωτικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, ασφάλεια εφοδιασμού και άλλα – θα καταστήσει πολύ δύσκολο την ήτα αυτής της τεχνολογίας», πρόσθεσε ο Γενικός Γραμματέας της WWEA Stefan Gsänger.

 

Πηγή:http://www.4green.gr