Επικαιρότητα

Φωτοβολταϊκά σε σχολεία του Θριασίου από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Φωτοβολταϊκά σε σχολεία του Θριασίου από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στo πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου, εγκατέστησαν τέσσερα φωτοβολταϊκά συστήματα, ισχύος 10 KW p έκαστο, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας, στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας, στο 10ο Δημοτικό Σχολείο και στο 10ο Νηπιαγωγείο Ελευσίνας.

Στα εγκαίνια, που έγιναν στις 17 Οκτωβρίου 2013, παρουσία εκπροσώπων της Διοίκησης του Ομίλου, του Δημάρχου Ελευσίνας και εκπροσώπων του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, τονίστηκε η ιδιαίτερη σημασία της πράσινης ενέργειας που θα παράγεται από τα φωτοβολταϊκά συστήματα δεδομένου ότι:

· Θα καλυφθούν, σε μεγάλο βαθμό, οι ενεργειακές καταναλώσεις των σχολείων συμβάλλοντας στη συστηματική εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

· Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα θα παράγουν ετησίως περίπου 60 MWh πράσινης ενέργειας ενώ παράλληλα θα αποφεύγεται η εκπομπή περίπου 60 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, όπως θα συνέβαινε αν η ενέργεια αυτή παραγόταν από συμβατικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ίδιες αυτές ευεργετικές συνέπειες ισοδυναμούν με αυτές που θα προέρχονταν από πάρκο 60 στρεμμάτων δάσους με 3.000 δέντρα

· Η παραγωγή αυτή ισοσκελίζει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 10-12 νοικοκυριών

 

Πηγή:http://www.energypress.gr