Επικαιρότητα

Εγκαίνια ανεξάρτητων ενεργειακά κατοικιών στο Freiberg

Εγκαίνια ανεξάρτητων ενεργειακά κατοικιών στο Freiberg Η Helma Eigenbau AG ήταν υπεύθυνη για το σχεδιασμό και το συντονισμό των εργασιών κατασκευής των δυο κατοικιών.

Πάνω από 150 άτομα ήρθαν να δουν τα σπίτια, μεταξύ των οποίων και γνωστών πολιτικών, όπως ο Ernst Ulrich von Weizsäcker. Ήταν ενθουσιασμένος με την ιδέα: «Αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα για τους οικοδόμους, καθώς και για το κρατίδιο της Σαξονίας, αλλά κυρίως για τη μεταστροφή της ενέργειας στη Γερμανία», δήλωσε.

Το καθένα από τα σπίτια τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα από ένα 46 τ.μ. ηλιακό θερμικό σύστημα και ένα 58 τ.μ. και 8,4 kW φωτοβολταϊκό σύστημα στην οροφή τους. Ένας πρόσθετος φούρνος αεριοποίησης ξύλου με εναλλάκτες θερμότητας καλύπτει το υπόλοιπο της ζήτησης θέρμανσης, ιδίως κατά τη διάρκεια των λιγότερο ηλιόλουστων μηνών.

Η πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια συλλέγεται σε ένα 58 kWh ηλεκτρικό σύστημα αποθήκευσης, που δίνει στους ιδιοκτήτες την ευελιξία να χρησιμοποιούν την ενέργεια για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και άλλων συσκευών.

 

Πηγή:http://www.4green.gr