Επικαιρότητα

Πρόγραμμα ανάπτυξης "ανεμογεννητριών στη στέγη" από το ΥΠΕΚΑ

Πρόγραμμα ανάπτυξης Πρόγραμμα διευκόλυνσης και ανάπτυξης των πολύ μικρών ανεμογεννητριών, οικιακής δηλαδή χρήσης, επεξεργάζεται το υπουργείο Ανάπτυξης και αναμένεται να εκδοθεί σύντομα σχετική υπουργική απόφαση.

Το πρόγραμμα αφορά ανεμογεννήτριες 3 – 4 Κιλοβάτ, και θα δίνει σε όσους θέλουν να βάλουν στο σπίτι τους ένα τέτοιο σταθμό παραγωγής ρεύματος, όλες τις διευκολύνσεις που έχουν δοθεί σε όσους εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα στέγης. Δεν θα χρειάζονται δηλαδή φορολογικά στοιχεία, δεν θα κόβονται τιμολόγια, θα γίνεται συμψηφισμός με την ΔΕΗ κ.λπ.

Ταυτόχρονα οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ επεξεργάζονται δεύτερη υπουργική απόφαση, με την οποία θα ρυθμίζονται οι χρήσεις γης για μικρές ανεμογεννήτριες που εγκαθίστανται εκτός σχεδίου πόλης. Μιλάμε δηλαδή για ανεμογεννήτριες που έχουν «επενδυτικά» χαρακτηριστικά. Και εδώ η διαδικασία έχει ομοιότητες με τα εκτός σχεδίου φωτοβολταϊκά, ωστόσο γίνεται ειδική πρόβλεψη για θέματα θορύβου και ασφάλειας κατασκευής, θέματα που δεν αντιμετωπίζουν τα φωτοβολταϊκά. Έτσι με την υπουργική απόφαση θα ορίζονται οι αρχές πιστοποίησης και το πλαίσιο συμμόρφωσης των επενδύσεων αυτών με τα standard θορύβου και ασφάλειας κατασκευής (στατικά κ.λπ.).

Πρέπει να σημειωθεί ότι την περίοδο αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη η τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος Χρήσεων Γης. Σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ, το υπό διαβούλευση σχέδιο δεν έχει λάβει υπόψη του, στο βαθμό που θα όφειλε, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά περιοριστικό και να μη συμβαδίζει με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Α.Π.Ε. «Ειδικά για τις λεγόμενες μικρές Α.Π.Ε. (μικρές ανεμογεννήτριες, μικρά φωτοβολταϊκά κλπ), το σχέδιο φαίνεται να τις αγνοεί τελείως και να τις αποκλείει. Θέματα επίσης εγείρονται με την εγκατάσταση Α.Π.Ε. στις εκτός σχεδίου περιοχές και στις περιοχές προστασίας», αναφέρει σε σχετική επιστολή προς το ΥΠΕΚΑ ο πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ, κ. Παναγιώτης Παπασταματίου.

Προκειμένου να αρθούν τα ανωτέρω προβλήματα και κυρίως προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση του ΠΔ με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των Α.Π.Ε. η ΕΛΕΤΑΕΝ προτείνει μια σειρά μέτρων, μεταξύ των οποίων η ύπαρξη ρητής διάταξης η οποία θα διευκρινίζει ότι σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του συγκεκριμένου ΠΔ και κάποιου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου, τότε εφαρμόζεται το τελευταίο.

 

Πηγή:http://www.energypress.gr