Επικαιρότητα

Περισσότερα φωτοβολταϊκά από αιολικά το 2013

Περισσότερα φωτοβολταϊκά από αιολικά το 2013 Για πρώτη φορά, η πρόσφατα εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών θα μπορούσε να ξεπεράσει τις εγκαταστάσεις, τόσο στην ξηρά όσο και της υπεράκτιας, αιολικής ενέργειας.

Ενώ οι εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας προσωρινά πάσχουν από μια επιβράδυνση στις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου, την Κίνα και τις ΗΠΑ, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι και οι δύο τεχνολογίες θα βρίσκονται και πάλι στο προσκήνιο στο εγγύς μέλλον.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Bloomberg New Energy Finance πρόσφατα, 33,8GW νέων χερσαίων αιολικών πάρκων συν 1,7GW υπεράκτιας αιολικής δυναμικότητας αναμένεται να εγκατασταθούν συνολικά, το 2013. Αυτό είναι κάπως λιγότερο από τα παγκόσμια δεδομένα εγκατάστασης του 2012, όταν 44,6GW αιολικής ενέργειας συνδέθηκε με τα κεντρικά δίκτυα παροχής, σημειώνοντας ρεκόρ όλων των εποχών σε εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας. Αυτή η μείωση σε εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας, η οποία οφείλεται κυρίως στην επιβράδυνση στις Κίνα και ΗΠΑ, μαζί με την ισχυρή ανάπτυξη στα φωτοβολταϊκά, επιτρέπεται στην ηλιακή τεχνολογία να προσπεράσει την αιολική ενέργεια και να φτάσει στην κορυφή του καταλόγου του Bloomberg, με μέση πρόβλεψη νέας φωτοβολταϊκής δυναμικότητας, τα 36,7GW. Συγκριτικά, οι νέες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών ανήλθαν σε 30,5GW το 2012.

Αν και αιολική ενέργεια έχει χάσει την ηγετική της θέση, όσον αφορά τις πρόσφατες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το μέλλον εξακολουθεί να φαίνεται ευοίωνο για τον τομέα. Οι αναλυτές του Bloomberg προβλέπουν ότι η χερσαία αιολική ενέργεια και τα φωτοβολταϊκά θα συνεισφέρουν σχεδόν εξίσου, στις νέες προσθήκες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως, έως το 2030. Προβλέπει ότι η αιολική ενέργεια (τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα) θα αυξηθεί από το 5% της συνολικά εγκατεστημένης δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το 2012, σε 17% το 2030. Τα φωτοβολταϊκά αναμένεται να σημειώσουν αύξηση από 2% το 2012, σε 16% μέχρι το 2030.

 

Πηγή:http://www.4green.gr