Επικαιρότητα

Ενεργειακό labeling για θερμοσίφωνες και ηλιοθερμικά συστήματα

Ενεργειακό labeling για θερμοσίφωνες και ηλιοθερμικά συστήματα Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημοσιεύσει τον εκτελεστικό κανονισμό για την «ετικετοποίηση» (labeling) της ενεργειακής απόδοσης για θέρμανση χώρου και θερμοσίφωνες συνδυασμού, καθώς και για θερμοσίφωνες και δεξαμενές αποθήκευσης.

Ξεκινώντας από το 2015, όλα τα προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τις προκαθορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις και να επισημαίνονται με την ενεργειακή ετικέτα. Η «ετικετοποίηση» είναι προαιρετική μέχρι τότε. Οι κανονισμοί αυτοί εφαρμόζονται άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι αναγκαία η ενσωμάτωσή τους στις εθνικές νομοθεσίες.

Η ετικέτα θα ταξινομήσει τις συσκευές θέρμανσης και ζεστού νερού σε επτά κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης, από το "A" για τις καλύτερες συσκευές ως το "G" για τις χειρότερες. Επιπλέον, υπάρχει μια κλίμακα από το πράσινο στο κόκκινο, η οποία επιτρέπει στους καταναλωτές να δουν με μια ματιά πόσο αποτελεσματικό ή αναποτελεσματικό είναι ένα προϊόν. Μόνο τα ηλιακά συστήματα θέρμανσης θα είναι σε θέση να λάβουν την υψηλότερη βαθμολογία απόδοσης "A+++".

«Χαιρετίζουμε μια ευτυχή κατάληξη σε αυτή τη μακρά διαδικασία», δήλωσε ο Robin Welling, Πρόεδρος της European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF), η οποία ανέπτυξε τα κριτήρια για τις ετικέτες, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ. «Η ενεργειακή ετικετοποίηση θα επιτρέψει στους καταναλωτές να οπτικοποιήσουν τις δυνατότητες εξοικονόμησης και να λαμβάνουν πιο σωστές αποφάσεις».

Άλλες οργανώσεις που χαιρέτισαν, επίσης, τις ρυθμίσεις περιλαμβάνουν την Ένωση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Θέρμανσης (EHI), τη Γερμανική Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (BSW-Solar), τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Αντλιών Θερμότητας (EHPA) και διάφορους κατασκευαστές, όπως η Stiebel Eltron. Η BSW-Solar είναι αισιόδοξη ανακοινώνοντας ότι «η χρωματική κωδικοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης, που είναι εύκολα κατανοητό από τον καταναλωτή, θα προκαλέσει μια σημαντική ώθηση στην αγορά».

 

Πηγή:http://www.4green.gr