Επικαιρότητα

Πώς η Κεντρική Μακεδονία θα κερδίσει 12.000.000 ευρώ

Πώς η Κεντρική Μακεδονία θα κερδίσει 12.000.000 ευρώ Οικονομία της τάξης του 60 με 70% ως προς το κόστος που δαπανά για τον ηλεκτροφωτισμό όλων των δρόμων της αρμοδιότητάς της αναμένεται να κάνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που προτίθεται να προχωρήσει στην αντικατάσταση των συμβατικών φώτων τεχνολογίας ατμού υδρογόνου / νατρίου με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας (σώματα τεχνολογίας LED).

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε σήμερα την υποβολή σχετικής πρότασης στο πρόγραμμα Jessica (για τις βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές) και εφόσον η πρόταση εγκριθεί θα γίνει διαγωνισμός. Το πρόγραμμα, ύψους επτά εκατομμυρίων ευρώ (με χρηματοδότηση κατά 70% από το Jessica και 30% από πόρους της Περιφέρειας) προβλέπει την αντικατάσταση 15.000 σωμάτων ηλεκτροφωτισμού, από την οποία αναμένεται οικονομία ενέργειας κατά 60 με 70% αλλά και εξασφάλιση πόρων άνω των 12 εκατομμυρίων ευρώ σε χρονικό διάστημα δέκα ετών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτεί την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τα έξοδα συντήρησης των οδών στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες κατανάλωσης ενέργειας και συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού οι οποίες ανέρχονται σε 4,8 εκ. ευρώ ετησίως με αυξητική τάση ειδικά στον τομέα της συντήρησης, λόγω της παλαιότητας των εγκαταστάσεων. Σημαντικό μέρος του κόστους αυτού αναμένεται να μειωθεί μέσω της χρήσης σωμάτων τεχνολογίας LED, από την οποία θα προκύψουν επιπλέον οφέλη όπως η αύξηση της ποιότητας του φωτισμού, η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των λαμπτήρων και το μικρότερο αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα.

 

Πηγή:http://www.news.gr