Επικαιρότητα

2.357 MW φωτοβολταϊκής ισχύος στην Ελλάδα

2.357 MW φωτοβολταϊκής ισχύος στην Ελλάδα Ο ΛΑΓΗΕ έδωσε στη δημοσιότητα τα επίσημα στοιχεία αναφορικά με την ισχύ των φωτοβολταϊκών στο διασυνδεδεμένο σύστημα της χώρας, σύμφωνα με τα οποία τα 2.017,06 MW έφτασε τον Ιούλιο η ισχύς των εν λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών.

Πρόκειται για ισχύ αυξημένη κατά περίπου 18 MW συγκριτικά με τα 1.999,51 του Ιουνίου. Η αντίστοιχη ισχύς για τα φωτοβολταϊκά στέγης έφτασε τα 339,72 MW, η οποία αθροιζόμενη στη δυναμικότητα των συστημάτων επί εδάφους δίνει συνολική ισχύ για τα φωτοβολταϊκά περίπου 2.357 MW.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες τεχνολογίες, η ισχύς των αιολικών έφτασε τα 1496,92 MW (από 1494,72 MW τον Ιούνιο), της βιομάζας στα 45,56 και των υδροηλεκτρικών στα 217,88 MW.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, βάσει των στοιχείων του ΛΑΓΗΕ, η συμβολαιοποιημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών φτάνει τα είναι της τάξης των 3.081 MW. Τέλος, όσον αφορά την ηλεκτροπαραγωγή, τον Ιούλιο τα αιολικά παρήγαγαν 275 GWh, τα φωτοβολταϊκά επί εδάφους 292 GWh, τα φωτοβολταϊκά στέγης 52 GWh, τα συστήματα βιομάζας 18 GWh και τα μικρά υδροηλεκτρικά 42 GWh.

 

Πηγή:http://www.energyin.gr