Επικαιρότητα

Το Μάιο του 2014 έτοιμο το βιοκλιματικό κολυμβητήριο του Βύρωνα

Το Μάιο του 2014 έτοιμο το βιοκλιματικό κολυμβητήριο του Βύρωνα Το εργοτάξιο του πρότυπου κλειστού βιοκλιματικού κολυμβητηρίου του Βύρωνα επισκέφθηκαν ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Μιχελάκης.

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός πρότυπου κλειστού Βιοκλιματικού Κολυμβητηρίου με πισίνα διαστάσεων 33x25 και την ενεργειακή αναβάθμιση του παρακείμενου κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου, χωρητικότητας 1.000 θέσεων, το οποίο χρηματοδοτείται και από πόρους του ΕΣΠΑ.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 19.435.164,34 ευρώ και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον- Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ). Η ημερομηνία παράδοσής του έχει ορισθεί η 1/5/2014.

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 50% του φυσικού αντικειμένου του έργου και έχει αποπληρωθεί το 42%.<> Οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης στις δύο αθλητικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν:

- Παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων για τη μείωση των θερμικών απωλειών και την αύξηση των θερμικών ηλιακών κερδών τη χειμερινή περίοδο. Αντίστοιχα μείωση των θερμικών ηλιακών κερδών και του απαιτούμενου ψυκτικού φορτίου τη θερινή περίοδο. Επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας 40%- 60%.

- Εγκατάσταση συστήματος κεντρικού ελέγχου ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων για την ορθολογική χρήση των ενεργειακών καταναλώσεων. Επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας 25%- 38%.

- Παραγωγή ενέργειας με ΑΠΕ- φωτοβολταϊκά, ισχύος 40ΚW και χρήση της στην καθημερινή λειτουργία των κτιρίων. Επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας 25%-45%.

 

Πηγή:http://www.energypress.gr