Επικαιρότητα

Έλληνας Μηχανικός αλλάζει τα δεδομένα στην αποθήκευση ενέργειας

Έλληνας Μηχανικός αλλάζει τα δεδομένα στην αποθήκευση ενέργειας Μια καινοτόμο μέθοδο αποθήκευσης της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ έχει αναπτύξει ο Μηχανολόγος Μηχανικός, κ. Νικόλαος Πήττας, η οποία σε περίπτωση που οι συνθήκες επιτρέψουν να αναπτυχθεί σε εμπορική κλίμακα, η εν λόγω μέθοδος ενδέχεται να αλλάξει τελείως τα δεδομένα του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η μέθοδος που προτείνει ο κ. Πήττας είναι προϊόν μακρόχρονης επιστημονικής έρευνας και θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει καμία σχέση με τα έως σήμερα γνωστά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, όπως η αντλησιοταμίευση κ.λπ.

Η σημασία ενός τέτοιου επιτεύγματος είναι τεράστια αν αναλογιστούμε ότι το ζήτημα της αποθήκευσης της "πράσινης" ενέργειας, η οποία λόγω της φύσης της είναι μεταβαλλόμενη, απασχολεί έντονα τη βιομηχανία αλλά και την επιστημονική κοινότητα παγκοσμίως.

Πώς λειτουργεί

Ο έλληνας επιστήμονας έχει δημιουργήσει μία διάταξη η οποία χρησιμοποιείται για αποθήκευση ενέργειας υπό μορφή πεπιεσμένου αέρα σε μία αεροστεγή δεξαμενή δια μέσου συμπιεστή, και στη συνέχεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα κρυογενικού – αεροκινητήρα – αεριοστροβίλου – γεννήτριας.

Η διάταξη που προτείνει ο κ. Νικόλαος Πήττας φαίνεται στο σχήμα της φωτογραφίας.

Η διάταξη αυτή αποτελείται από την έλικα της ανεμογεννήτριας (1), που όταν δεν υπάρχει άπνοια η μη ηλιοφάνεια, παράγει μηχανική περιστροφική κίνηση, η οποία δια μέσου των οδοντωτών τροχών (καρδανικός σύνδεσμος) μεταδίδεται στον άξονα του συμπιεστή (3). Αυτός ο τρόπος μεταφοράς αποτελεί τον πρώτο δρόμο μετατροπής ενέργειας. Όμως υπάρχει και δεύτερος δρόμος στο σχήμα, όπου από την παραγόμενη ενέργεια ένα μέρος αυτής τροφοδοτεί τον συμπιεστή ο οποίος συμπιέζει τον αέρα στον επιθυμητό βαθμό και τον εισάγει στην σφαιρική αεροστεγή δεξαμενή πεπιεσμένου αέρα.

Αυτός ο δεύτερος δρόμος ακολουθείται υποχρεωτικά όταν χρησιμοποιείται φωτοβολταϊκή γεννήτρια.

Ο πεπιεσμένος αέρας οδηγείται στον κρυογενικό αεριοστρόβιλο, όπου εκτονώνεται θέτοντας σε περιστροφή την ηλεκτρική μηχανή (σύγχρονη η ασύγχρονη) (6) που είναι συνδεδεμένη με αυτόν παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια.

Η δεξαμενή-ές είναι καταλλήλως διαμορφωμένη-μένες και διαστασιολογημένη-μένες ούτως ώστε η ενέργεια του πεπιεσμένου αέρα να υπερκαλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις ενεργειακές απαιτήσεις κατά τη μεγαλύτερη στατιστικά χρονική διάρκεια άπνοιας η μη ηλιοφάνειας, σύμφωνα με τα τοπικά ανεμολογικά-ηλιοφάνειας στοιχεία.

Και κατά συνέπεια όταν υπάρχει άπνοια η μη ηλιοφάνεια, από την δεξαμενή του πεπιεσμένου αέρα (4) εξέρχεται ο αέρας και εισέρχεται σε έναν κρυογενικό αεριοστρόβιλο (5), όπου επέρχεται η εκτόνωση των αερίων προκαλώντας την περιστροφική κίνηση του άξονα του αεριοστροβίλου ο οποίος θέτει σε περιστροφή την ηλεκτρική μηχανή (σύγχρονη η ασύγχρονη) (6) που είναι συνδεδεμένη με αυτόν παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια. Με τον εξερχόμενο αέρα εκτόνωσης από τον κρυογενικό αεριοστρόβιλο στη θερμοκρασίαΤ=-20 C0 περίπου, δύναται να επιτευχθεί και τηλεκλιματισμός (7).

Αυτή η διαδικασία αποθήκευσης πεπιεσμένου αέρα μπορεί να γίνει οιανδήποτε στιγμή επιθυμούμε και παράλληλα να παράγεται ηλεκτρική ενέργεια από την ηλεκτρική μηχανή (σύγχρονη, ασύγχρονη, άλλο), που είναι συνδεδεμένη με τον άξονα περιστροφής της ανεμογεννήτριας η ηλεκτρικά από το φωτοβολταικό πάνελ.

Όπως εξηγεί ο κ. Πήττας, σπόρροια αυτής της εφεύρεσης και τεχνολογίας είναι η δυνατότητα της αέναους αξιόπιστης τροφοδοσίας με ηλεκτρική ενέργεια από Φ/Β η Α/Γ σπιτιών, βιοτεχνιών, οικισμών ,εργοστασίων χωρίς την διασύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ.

 

Πηγή:http://www.energypress.gr