Επικαιρότητα

Ενέργεια από ληγμένα γαλακτοκομικά προϊόντα στην Κύπρο

Ενέργεια από ληγμένα γαλακτοκομικά προϊόντα στην Κύπρο Τον τρόπο να ξαναχρησιμοποιεί ληγμένα γαλακτοκομικά προϊόντα για την παραγωγή ενέργειας βρήκε η γαλακτοβιομηχανία Χαραλαμπίδης Κρίστης.

Πλέον τα ληγμένα γαλακτοκομικά προϊόντα στην Κύπρο θα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοαερίου, το οποίο θα αξιοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας, με σύγχρονες μεθόδους.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα ιδιαίτερα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα το οποίο επιδιώκει την ανάπτυξη μιας βιώσιμης λύσης για την ολοκληρωμένη εκμετάλλευση των ληγμένων γαλακτοκομικών προϊόντων σε υφιστάμενες κεντρικές μονάδες αναερόβιας συγχώνευσης αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων.

Πρόκειται για το έργο DAIRIUS, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Life+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Στόχος του προγράμματος είναι η συν-επεξεργασία των ληγμένων γαλακτοκομικών προϊόντων με κοπριά και άλλα υποστρώματα για την παραγωγή και ανάκτηση του βιοαερίου, η βελτιστοποίηση του ποσοστού μείγματος για την αποφυγή εκτενούς οξεογένεσης, και η μεγιστοποίηση των υφιστάμενων χωνευτικών στην παραγωγή βιοαερίου.

Ο στόχος του έργου είναι να μεγιστοποιήσει την αποδοτική παραγωγή βιοαερίου, τα περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση αναερόβιας χώνευσης και των προϊόντων της, και την πιθανότητα η αναερόβια χώνευση να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα στην αλυσίδα εφοδιασμού των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Η τεχνολογία αναερόβιας χώνευσης για την επεξεργασία αυτού του είδους παραπροϊόντων αποτελεί μια πολύ ελκυστική λύση καθώς μέσα από τη διαδικασία επιτυγχάνεται η μείωση του ρυπαντικού φορτίου αποβλήτων υψηλής οργανικής φόρτισης, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

 

Πηγή:http://www.energypress.gr