Επικαιρότητα

Απαλλάσσονται από τη Μ.Π.Ε. πρατήρια καυσίμων

Απαλλάσσονται από τη Μ.Π.Ε. πρατήρια καυσίμων Απαλλάσσονται από την υποχρέωση διενέργειας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τα 6.000 πρατήρια καυσίμων που λειτουργούν σε όλη τη χώρα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) η οποία προβλέπει τον καθορισμό Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για τα πρατήρια τα οποία πλέον υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς, που τίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος.

Με τις νέες ρυθμίσεις, τα πρατήρια θα λαμβάνουν αυτόματα περιβαλλοντικούς όρους, που προσαρτώνται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους με τη συμπλήρωση μιας απλής αίτησης, χωρίς κάποια πρόσθετη διαδικασία.

Έτσι, συντομεύεται χρονικά η συνολική διαδικασία αδειοδότησής τους, μειώνεται το κόστος αδειοδότησης και εξασφαλίζεται ομοιομορφία στους όρους και περιορισμούς που εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα πρατήρια υγρών και αέριων καυσίμων.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το ΥΠΕΚΑ συνεχίζει, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό του, την έκδοση των απαιτούμενων Υπουργικών αποφάσεων για την έκδοση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για όλα τα έργα και δραστηριότητες με μικρές και τοπικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με γνώμονα τη μείωση της γραφειοκρατίας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το σύνολο των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων για τα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β, θα έχει εκδοθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

 

Πηγή:http://www.zougla.gr