Επικαιρότητα

Ελληνική πρωτιά στο ευρωπαϊκό έργο «Ενεργειακές Γειτονιές 2»

Ελληνική πρωτιά στο ευρωπαϊκό έργο «Ενεργειακές Γειτονιές 2» Το πρώτο βραβείο του ευρωπαϊκού έργου «Ενεργειακές Γειτονιές 2» έλαβε, σε τελετή απονοµής που πραγµατοποιήθηκε τέλη Ιουνίου στις Βρυξέλλες, µια ελληνική «ενεργειακή γειτονιά», επιτυγχάνοντας ρεκόρ εξοικονόµησης ενέργειας κατά 64,79%.

Το ευρωπαϊκό έργο «EN2 – Energy Neighborhoods 2», Ενεργειακές Γειτονιές2 -Πρόγραµµα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη», στην Ελλάδα, συντονίζεται από το ΚΑΠΕ και συµµετέχουν σε αυτό άλλες 15 Ευρωπαϊκές χώρες. Η κεντρική ιδέα του έργου ήταν να δηµιουργηθούν 10-15 «Ενεργειακές Γειτονιές» σε κάθε χώρα και να επιτύχουν εξοικονόµηση ενέργειας στα σπίτια τους κατά 9%, σε σύγκριση µε τη συνολική κατανάλωση της προηγούµενης χρονιάς. Οι «Ενεργειακές Γειτονιές» στην ουσία ήταν µικρές οµάδες, π.χ. αθλητικοί/πολιτιστικοί σύλλογοι, τάξεις σχολείων, σύλλογοι γονέων, θεατρικές οµάδες, κ.λπ. Για ένα χρονικό διάστηµα 4 µηνών (∆εκέµβριος–Μάρτιος) πραγµατοποιήθηκε εβδοµαδιαία καταγραφή των καταναλώσεων στα νοικοκυριά κάθε «Ενεργειακής Γειτονιάς», ώστε να µπορεί ο καταναλωτής να συνδέσει τις δράσεις του µε το αποτέλεσµα στην κατανάλωση, αλλά και να ενισχυθεί το αίσθηµα συλλογικότητας, µιας και το τελικό ποσό εξοικονόµησης εξαρτιόταν τόσο από το εκάστοτε νοικοκυριό της Γειτονιάς όσο και από την «οµάδα» στο σύνολό της.

Στην Ευρωπαϊκή τελετή λήξης των Ενεργειακών Γειτονιών2 παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των συµµετεχουσών χωρών, ενώ τα βραβεία στις «γειτονιές» όλων των χωρών απένειµε ο κ. Κυριάκος Γιαλόγλου, υπεύθυνος για τα Θέµατα Καταναλωτή, Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκός «Πάτρωνας» του έργου για την Ελλάδα, στο 7ο Γενικό Λύκειο Νέας Σµύρνης – ΕΣΤΙΑ1. Στο βάθρο, τη 2η θέση πήρε η «Ενεργειακή Γειτονιά» της Λετονίας, ακολουθούµενη από τη Βουλγαρία στην 3η θέση, µε εξοικονόµηση ενέργειας 51,43% και 47,98% αντίστοιχα.

 

Πηγή:http://www.4green.gr