Επικαιρότητα

Η ηλιακή ενέργεια καλύπτει το 10,5% της ζήτησης στην Ιταλία τον Ιούνιο του 2013

Η ηλιακή ενέργεια καλύπτει το 10,5% της ζήτησης στην Ιταλία τον Ιούνιο του 2013 Τα ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα στην Ιταλία παρήγαγαν συνολικά 2,72 τεραβατώρες (TWh) ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιούνιο του 2013, ικανά να εφοδιάσουν το 10,5% της εθνικής ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια.

Αυτό είναι μια αύξηση της παραγωγής κατά 33% από τον Ιούνιο του 2012. Παρά τη φήμη της Γερμανίας ως το κέντρο της ενεργειακής μετάβασης, η Ιταλία είχε παγκοσμίως την υψηλότερη ηλιακή παραγωγή, με ποσοστό 5,7% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε μεγάλη χώρα της γης το 2012.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα φτάνουν το 6,9% της ηλεκτρικής ενέργειας στο πρώτο τρίμηνο του 2013.

Κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2013, τα ηλιακά συστήματα παρείχαν το 6,9% της ζήτησης της ηλεκτρικής ενέργειας της Ιταλίας, με παραγόμενη 10,7 TWh, μια αύξηση κατά 15% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2012. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι η τρίτη μεγαλύτερη μορφή ηλεκτρικής ενέργειας μετά από θερμική παραγωγή ηλεκτρικής (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και πυρηνική ενέργεια) και υδροηλεκτρικής παραγωγής.

Όταν η υδροηλεκτρική, η γεωθερμική και η αιολική ενέργεια προστίθενται, η Ιταλία φτάνει το 32% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά τη διάρκεια εξάμηνης περιόδου.

Επιπλέον, η κυβέρνηση αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια μιας περιόδου υψηλής αιολικής και ηλιακής παραγωγής, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πληρούν τη συνολική ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια της χώρας για δύο ώρες στις 16 του Ιουνίου 2013.

 

Πηγή:http://www.greenbusiness.gr