Επικαιρότητα

Φιλόδοξα σχέδια για τα οικιακά φωτοβολταϊκά από την Ολλανδία

Φιλόδοξα σχέδια για τα οικιακά φωτοβολταϊκά από την Ολλανδία Μία νέα ενεργειακή πολιτική η οποία φέρει την ονομασία "Nationaal Energieakkoor” και θα μπορούσε να οδηγήσει στην εγκατάσταση περισσότερων από 2 εκατ. οικιακών φωτοβολταϊκών έως το 2023 διαπραγματεύεται η Ολλανδία. Σημαντικό ρόλο στο παραπάνω σχέδιο έχει το Κοινωνικό και Οικονομικό Συμβούλιο της Ολλανδίας. Πρόκειται για έναν οργανισμό ο οποίος παρέχει συμβουλές στην ολλανδική κυβέρνηση για την οικονομική και κοινωνική πολιτική της.

Το Συμβούλιο εστιάζει στη δημιουργία ενός πλαισίου 100% βιώσιμης ενέργειας στην Ολλανδία από το 2050.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Συμβουλίου, η εγκατάσταση 2 εκατ. οικιακών φωτοβολταϊκών θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο σχέδιο που καταρτίζεται αυτή τη στιγμή.

Προς το παρόν πάντως, ο βραχυπρόθεσμος στόχος που έχει τεθεί από την κυβέρνηση περιλαμβάνει την παραγωγή του 14% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2020 ενώ το Συμβούλιο πιέζει για αύξηση του στόχου στο 16% μέχρι το 2023.

 

Πηγή:http://www.energypress.gr