Επικαιρότητα

WWF: «Κυκλάδες Life»

WWF: «Κυκλάδες Life» Αειφόρος ανάπτυξη, ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών αλλά και προστασία της φύσης, είναι οι βασικοί άξονες που συνιστούν το πρόγραμμα «ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE».

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE», με χρονικό ορίζοντα τέσσερα χρόνια, θέτει ως στόχο τη δημιουργία μιας θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής γύρω από την περιοχή Natura της Γυάρου και τη στήριξη της αλιευτικής δραστηριότητας και των τοπικών οικονομιών των νησιών της Σύρου και της Άνδρου.

«Η νέα προστατευόμενη περιοχή θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας», δηλώνει ο συντονιστής του προγράμματος, Σπύρος Κοτομάτας. Η διαχείριση της περιοχής θα γίνεται από κοινού με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπως αλιείς, κλάδος τουρισμού, τοπική αυτοδιοίκηση και πολιτεία κ.α. Ως εκ τούτου, θα προστατευτεί η μοναδική θαλάσσια βιοποικιλότητα της ευρύτερης περιοχής της Γυάρου και ταυτόχρονα θα ενισχυθούν οι τοπικές κοινωνίες της Σύρου και της Άνδρου. «Αν το πρόγραμμα πετύχει τους στόχους του, θα αποτελεί μοναδικό παράδειγμα προς μίμηση συνολικότερα για τα νησιά των Κυκλάδων αλλά και την υπόλοιπη Μεσόγειο», καταλήγει ο Σ. Κοτομάτας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα θέσουν σε εφαρμογή για τα επόμενα τέσσερα χρόνια το ΥΠΕΚΑ και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Ερευνητικό Ινστιτούτο Τethys, καθώς και η ΜOm/Εταιρία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας και το WWF Ελλάς.

 

Πηγή:http://www.naftemporiki.gr