Επικαιρότητα

70 Μονάδες ΑΠΕ Σχεδιάζει η Σαουδική Αραβία

70 Μονάδες ΑΠΕ Σχεδιάζει η Σαουδική Αραβία Η Σαουδική Αραβία ξεκινάει μια προσπάθεια για να προσδιορίσει το δυναμικό της στις ΑΠΕ, προκειμένου να απελευθερωθούν μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου προς εξαγωγή.

Στα πλαίσια αυτά, το κρατικό κέντρο ατομικής και ανανεώσιμης ενέργειας (KACARE) σκοπεύει να εγκαταστήσει σε πρώτη φάση 70 μονάδες ΑΠΕ σε όλη τη χώρα, προκειμένου να εκμεταλλευτεί την ηλιακή, αιολική και γεωθερμική ενέργεια.

Μέχρι στιγμής λειτουργούν δέκα από αυτούς τους σταθμούς, ενώ απώτερος στόχος του βασιλείου είναι να εγκατασταθεί ανανεώσιμη ισχύς 23,9 GW ως το 2020 και 54,1 GW ως το 2030.

 

Πηγή:http://www.energia.gr