Επικαιρότητα

Σχέδιο προώθησης «πράσινων»τεχνολογιών

Σχέδιο προώθησης «πράσινων»τεχνολογιών Ώθηση σε καινοτομίες που μειώνουν τις πιέσεις στο περιβάλλον, γεφυρώνοντας το κενό μεταξύ καινοτομίας και αγοράς, υπόσχεται να δώσει το νέο Eco-Innovation Action Plan (EcoAP).

Το EcoAP αποτελεί μια από δεσμεύσεις της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση της καινοτομίας» και βασίζεται στο Environmental Technologies Action Plan (ETAP) (Σχέδιο δράσης περιβαλλοντικών τεχνολογιών) του έτους 2004.

Το σχέδιο διευρύνει την εστίαση από τις πράσινες τεχνολογίες στην ευρύτερη έννοια της οικοκαινοτομίας, στοχεύοντας συγκεκριμένεα σημεία συμφόρησης, προβλήματα και ευκαιρίες για επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων μέσω της καινοτομίας.

Το EcoAP περιλαμβάνει δράσεις, τόσο στην πλευρά της ζήτησης όσο και στην πλευρά της προσφοράς, με αντικείμενα την έρευνα και τη βιομηχανία, καθώς και τα μέσα πολιτικής και χρηματοδότησης.

 

Πηγή:http://www.imerisia.gr