Επικαιρότητα

Εξοικονόμηση πόρων μέσω βελτιστοποίησης συλλογής απορριμμάτων

Εξοικονόμηση πόρων μέσω βελτιστοποίησης συλλογής απορριμμάτων Ένα καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων, μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων, τοποθετήθηκε στο Δήμο Σερρών.

Το νέο αυτό πρωτοπόρο έργο κόστισε περίπου 147.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.

Το σύστημα αυτό, που είναι το μοναδικό στην Ελλάδα, δίνει τη δυνατότητα στον εν λόγω δήμο να ελέγχει μέσω υπολογιστή, το βάρος του κάθε κάδου απορριμμάτων και την περιεκτικότητά του σε σκουπίδια, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου των δρομολογίων των απορριμματοφόρων του δήμου.

Με τη χρήση της τηλεματικής

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Παντελή Χράπα, το σύστημα χρησιμοποιεί ειδικούς αισθητήρες, που έχουν τοποθετηθεί στους κάδους και γίνεται αυτόματα η ταυτοποίηση του κάδου και παράλληλα η ζύγισή του σε απορρίμματα με αποτέλεσμα να αποφεύγονται από τα απορριμματοφόρα επιπλέον και άσκοπα δρομολόγια αποκομιδής, ή σε κάδους που είναι γεμάτοι τα απορριμματοφόρα να σπεύδουν άμεσα προς αποκομιδή τους.

Στα 17 απορριμματοφόρα του δήμου έχουν τοποθετηθεί αισθητήρες, blackbox, που ελέγχουν τα δρομολόγια αποκομιδής ενώ παράλληλα προσδίδουν ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα καθώς παρέχουν πλήρη στοιχεία των καυσαερίων ρύπων των οχημάτων.

«Η μέθοδος αυτή επιτρέπει στο δήμο Σερρών τον πλήρη έλεγχο και τον ανασχεδιασμό της καθαριότητας» δήλωσε ο κ. Χράπας.

Περισσότεροι από 1.000 κάδοι στο δήμο Σερρών είναι πλέον ανιχνεύσιμοι και ελεγχόμενοι ενώ αναμένεται μέσα στον επόμενο μήνα το σύστημα να τοποθετηθεί και στους υπόλοιπους 2.000 κάδους του καλλικρατικού δήμου.

Παρεμφερές σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων χρησιμοποιείται στη Γερμανία και στην Ιρλανδία, ενώ στις Σέρρες το έργο έχει αναλάβει μία εξειδικευμένη εταιρεία στον τομέα των ευφυών συστημάτων μεταφορών και τηλεματικής η «INFOTRIP ΑΕ».

«Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη συστήματος που στοχεύει στην βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών του Δήμου, όπως ο έλεγχος και η διαχείριση της κατανάλωσης καυσίμων των δημοτικών οχημάτων και απορριμματοφόρων, η παρακολούθηση, βελτιστοποίηση και διαχείριση δρομολογίων δημοτικών οχημάτων και απορριμματοφόρων, η παρακολούθηση των εργασιών συντήρησης οχημάτων και μείωση των δαπανών συντήρησης αυτών, η παραγωγή χρηματοοικονομικών δεικτών που μπορούν να υποστηρίξουν επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες μεταφορών ή προμήθειας νέων οχημάτων, ο προσδιορισμός περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η αντιμετώπιση παραπόνων των δημοτών για το επίπεδο παρεχόμενης καθαριότητας, η οριοθέτηση επιδόσεων των υπηρεσιών του Δήμου σε επίπεδο γειτονιάς με χρήση δεικτών αξιολόγησης (benchmarking), προς αναβάθμιση της αποδοτικότητας και ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται προς τον πολίτη» είπε κατά την ομιλία του σε σχετική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι ο εμπορικός διευθυντής της αναδόχου εταιρείας του έργου Αθανάσιος Βραχινόπουλος.

 

Πηγή:http://www.energypress.gr