Επικαιρότητα

Περισσότερη ενέργεια και ρύποι από τα σπίτια

Περισσότερη ενέργεια και ρύποι από τα σπίτια Μεγάλη αύξηση παρουσιάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι εκπομπές των αερίων προς την ατμόσφαιρα που προέρχονται από τα σπίτια, αναφέρει έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

Διαπιστώθηκε ότι στον οικιακό τομέα οφείλεται το 25% των εκπομπών των αερίων πέρσι από το 12% που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια. Στο ποσοστό που καλύπτει ο οικιακός τομέας συμπεριλαμβάνεται και η ενέργεια που ξοδεύεται για θέρμανση και ηλεκτρισμό.

Επίσης οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τον εμπορικό τομέα αυξήθηκαν από το 5% στο 15%, και τα ποσοστά για τη βιομηχανία αυξήθηκαν από το 15% στο 26%. Οι εκπομπές από τις μεταφορές αυξήθηκαν από το 25% στο 29%.

H έκθεση αναφέρει ότι μεταξύ 2008 και 2009, οι εκπομπές που σχετίζονται με την ενέργεια στην ΕΕ είχαν πτώση κατά 7% κυρίως λόγω της οικονομικής ύφεσης.

 

Πηγή:http://www.skai.gr