Επικαιρότητα

Οι 6 δήμοι με τη μεγαλύτερη οικολογική ευαισθησία

Οι 6 δήμοι με τη μεγαλύτερη οικολογική ευαισθησία Τη Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α) στα Χανιά και του δήμους: Βόλου, Εμμανουήλ Παππά (Σερρών), Καλαμάτας, Κηφισιάς, Ερμούπολης-Σύρου και Λειψών, βράβευσαν για την καλύτερη επίδοση στον τομέα της ανακύκλωσης, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.ΠΕ.Κ.Α) και ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης.

Κατά τη διάρκεια της βράβευσης πριν λίγες ημέρες, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Στ. Καλαφάτης, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του υπουργείου για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων και αναφέρθηκε στην ανάγκη συμμόρφωσης στις διατάξεις της Οδηγίας-πλαίσιο και του εθνικού Νόμου 4042/2012 ειδικώς για την ανακύκλωση που προβλέπουν:

Έως το 2015, την καθιέρωση χωριστής συλλογής, τουλάχιστον για χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί.

Ενθάρρυνση της χρήσης οικονομικών εργαλείων για την προώθηση της ιεραρχίας αποβλήτων. Το σκοπό αυτό επιτελεί το ειδικό τέλος ταφής που προβλέπεται στο άρθρο 43 του Ν.4042/2012 για την διάθεση μη επεξεργασμένων βιοαποδομήσιμων και αδρανών αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Λαμβάνονται επίσης μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί η επίτευξη έως το 2020:

Αύξησης της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης αποβλήτων όπως το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά, κατ’ ελάχιστον στο 50 % του συνολικού βάρους τους.

Αύξησης της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωσης και ανάκτησης μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων κατά 70 % τουλάχιστον του συνολικού βάρους τους.

Ακόμα, πρόσθεσε ότι πέρα από την αναθεώρηση των σχεδιασμών για τη θεσμική υιοθέτηση των παραπάνω μέτρων, το υπουργείο επεξεργάζεται τρόπους ποσοτικής και ποιοτικής αναβάθμισης της ανακύκλωσης όλων των ειδικών ρευμάτων αποβλήτων, που έχουν σημαντικά πληγεί από την οικονομική κρίση που ταλαιπωρεί τη χώρα.

Πρός την κατεύθυνση αυτή, έχει ήδη συμφωνηθεί με την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης η επέκταση της εφαρμογής της χωριστής συλλογής του γυαλιού, αλλά και η στοχευμένη επέκταση της ανακύκλωσης συσκευασιών ειδικότερα.

 

Πηγή:http://www.news.gr