Επικαιρότητα

31,5 Εκατ. από την Ε.Ε. για 45 «Πράσινα» Έργα

31,5 Εκατ. από την Ε.Ε. για 45 «Πράσινα» Έργα Στην ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω εφαρμογής της οικολογικής καινοτομίας σε ιδέες, προϊόντα και πρακτικές της αγοράς και της βιομηχανίας προχωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρηματοδοτώντας τα καλύτερα έργα στον τομέα της οικολογίας με 31,5 εκατ. ευρώ.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν αναπτύξει ένα καινοτόμο πράσινο προϊόν, διαδικασία ή υπηρεσία, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες διείσδυσής του στην αγορά, προσφέροντας συγχρηματοδότηση έως και 50% του κόστους του έργου, ενώ αναμένεται να υποστηρίξει περίπου 45 νέα έργα κατά το τρέχον έτος. Οι επιχειρήσεις ανά την Ευρώπη έχουν προθεσμία έως τις 5 Σεπτεμβρίου του 2013 για να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την εισαγωγή νέων περιβαλλοντικών λύσεων στην αγορά σε 5 τομείς που αφορούν την ανακύκλωση υλικών, τα ύδατα, τα βιώσιμα οικοδομικά προϊόντα, τις πράσινες επιχειρήσεις και τον τομέα τροφίμων-ποτών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε., σχεδόν 50 έργα δρομολογήθηκαν από την περυσινή πρόσκληση και πάνω από 185 έργα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Μεταξύ των παραδειγμάτων σημερινών συστημάτων συγκαταλέγονται: η βελτιστοποίηση της τεχνολογίας για την επαναχρησιμοποίηση παλιών τούβλων στον κατασκευαστικό κλάδο, παραγωγή δερμάτινων υποδημάτων απαλλαγμένων από επιβλαβείς χημικές ουσίες, χρησιμοποίηση CO2 προκειμένου να αξιοποιηθεί μια φυσική πηγή Ω-3, και μια νέα τεχνική για την κατασκευή χαλιών.

Η οικολογική καινοτομία είναι η μορφή καινοτομίας που συντελεί ή στοχεύει σε σημαντική και αποδείξιμη πρόοδο προς την υλοποίηση του στόχου της βιωσιμότητας, μέσω του περιορισμού των επιπτώσεων στο περιβάλλον, της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας ως προς τις πιέσεις στο περιβάλλον, στην επίτευξη πιο αποδοτικής και υπεύθυνης χρήσης των φυσικών πόρων και της ενέργειας, του επανασχεδιασμού της παραγωγικής διαδικασίας, των προϊόντων και των υπηρεσιών, ώστε να υπάρχουν καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις.

Τα αποτελέσματα 125 έργων οικο-καινοτομίας που έχουν ολοκληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια, στους 5 τομείς ενδιαφέροντος παρουσιάζουν θεαματικά αποτελέσματα, καθώς εξοικονομήθηκαν 170 εκατ. κυβικά μέτρα νερού, 609 χιλ. τόνοι λιγότερα απορρίμματα, 1,6 εκατ. ευρώ συνολικό περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος, εξοικονόμηση 1,4 εκατ. τόνων υλικού, 11,6 εκατ. τόνοι διοξειδίου του άνθρακα, ενώ σύμφωνα με στοιχεία του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων, Νίκου Χρυσόγελου, κάθε ευρώ που επενδύθηκε παρήγαγε 20 ευρώ κέρδος σε κάθε έργο, καθώς και δημιουργία 8 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης σε κάθε έργο.

Η δυνατότητα να δημιουργηθούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη, είναι εμφανής από την ολοένα μεγαλύτερη ανάπτυξη υγιών πράσινων επιχειρήσεων. Οι πράσινες βιομηχανίες έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών 319 δισ. ευρώ -2,5% του κοινοτικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος- και αυξάνονται κατά 8% ετησίως.

Ο τομέας των πράσινων βιομηχανιών απασχολεί 3,4 εκατ. άτομα, με 600 χιλ. πρόσθετες θέσεις εργασίας να έχουν δημιουργηθεί μεταξύ 2004 και 2008. Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν το δυναμικό της οικολογικής καινοτομίας. Οι επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων σε αυτόν τον τομέα έχουν αυξηθεί σημαντικά - με περίπου 1,3 δισ. ευρώ το 2010. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι υπάρχει πιθανότητα για τη δημιουργία 20 εκατ. νέων θέσεων εργασίας μέχρι το 2020, με την αξιοποίηση της οικολογικής καινοτομίας.

Ανταγωνιστικότητα

Η οικο-καινοτομία χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας (CIP) και έχει προϋπολογισμό περίπου 220 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2008-2013. Υποστηρίζει τεχνολογικώς δοκιμασμένα προϊόντα που βοηθούν την καλύτερη χρήση των φυσικών πόρων της Ευρώπης. Η οικο-καινοτομία είναι ένα πράσινο σκέλος του προγράμματος πλαίσιο ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας-ΠΑΚ και συμβάλλει στο σχέδιο δράσης για την οικολογική καινοτομία (EcoAP). Η διαχείριση του προγράμματος πραγματοποιείται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI).

Η οικο-καινοτομία σε αριθμούς...

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος ο τομέας της «πράσινης» οικονομίας κι επιχειρηματικότητας σημειώνει τα εξής:

1.Η αύξηση στην ανακύκλωση βασικών υλικών μεταφράζεται σε 560.000 νέες θέσεις εργασίας ως το 2025.

2.Η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων σημαίνει 400.000 θέσεις εργασίες σε τοπικό επίπεδο, τις οποίες θα δημιουργήσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

3.Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δημιούργησαν 300.000 νέες θέσεις εργασίας την τελευταία πενταετία. Ως το 2020 υπάρχει προοπτική για 2,8 εκατ. εργαζομένους στον κλάδο.

4.Η μετατόπιση της φορολογίας από την απασχόληση στην ενέργεια και τις εκπομπές ρύπων θα μπορούσε να δημιουργήσει 1,5 εκατ. θέσεις εργασίας ως το 2020.

5.Τα μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης και αποδοτικότητας συνδέονται με 2 εκατ. νέες δουλειές ως το 2020.

(από την εφημερίδα "Ημερησία")