Επικαιρότητα

Ξενοδοχεία Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – Εκδήλωση στο Ρέθυμνο

Ξενοδοχεία Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – Εκδήλωση στο Ρέθυμνο Το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης με την αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνης οργανώνει εκδήλωση με θέμα“Ξενοδοχεία Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης”, την Πέμπτη 23 Μαΐου 2013, από 17.30 έως 20:30 , στο Σπίτι του Πολιτισμού, Βερνάδου 8, στο Ρέθυμνο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν θέματα που αφορούν:

• Την πολιτική και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Κτίρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης

• Εξοικονόμηση ενέργειας στον ξενοδοχειακό τομέα – Πλεονεκτήματα, Λύσεις και Ανταγωνιστικότητα

• Ξενοδοχεία μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης – Καλές πρακτικές και παραδείγματα

• Την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ‘Ξενοδοχεία σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης’ (Νearly Energy Zero Hotels)

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας NEZEH, η οποία συντονίζεται πανευρωπαϊκά από το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Απευθύνεται στους ιδιοκτήτες και τεχνικούς διευθυντές ξενοδοχειακών επιχειρήσεων καθώς και στους εκπροσώπους φορέων του ξενοδοχειακού/τουριστικού κλάδου.

Ομιλητές θα είναι εκπρόσωποι του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Eνώσεων Θέρμανσης, Αερισμού και Κλιματισμού (Federation of European Heating, Ventilation and Air-Conditioning Associations – REHVA), το Δίκτυο NECSTour για τον Αειφόρο και Ανταγωνιστικό Τουρισμό και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Θα συζητηθούν οι δυνατότητες/προοπτικές για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και για την υιοθέτηση πράσινων ενεργειακών τεχνολογιών και θα παρουσιαστούν σχετικά εργαλεία. Θα γίνει διάλογος για το ρόλο της εξοικονόμησης ενέργειας στην ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος καθώς και για τη βιωσιμότητα έργων ανακατασκευής με στόχο την επίτευξη μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

—Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΝΕΑRLY ZERO ENERGY HOTELS («ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ»)

H Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία “ΝΕΖΕΗ – Νearly Zero Energy Hotels” («Ξενοδοχεία Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης») στοχεύει να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις τoυ ξενοδοχειακού τομέα, ώστε να ανταποκριθούν τις προκλήσεις για ανταγωνιστικότητα, μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης τους και υιοθέτηση πράσινων ενεργειακών τεχνολογιών.

Η ανάγκη αυτή γίνεται επιτακτικότερη καθώς η Ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει ότι από το 2020 όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να είναι μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ παράλληλα τα Κράτη-Μέλη υποχρεούνται να εφαρμόσουν μέτρα για την ανακαίνιση του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος προς κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Πιο συγκεκριμένα, το έργο θα εστιάσει:

• στην ενημέρωση των ιδιοκτητών μικρομεσαίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τις δυνατότητες και τη βιωσιμότητα έργων με στόχο την επίτευξη μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης της επιχείρησης τους

• στην ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών και κατάλληλων προϊόντων για μεγιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων

• στην ανάπτυξη ευέλικτων διαδικτυακών εργαλείων και εκπαιδευτικού υλικού για τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων αλλά και του προσωπικού τους

• στην υποστήριξη για τον εντοπισμό κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων και στην παροχή εργαλείων marketing

• στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια που θα συμμετέχουν στις δράσεις του έργου, μέσω πιλοτικών δράσεων

Για τις πιλοτικές δράσεις, προβλέπεται η παροχή τεχνικής βοήθειας σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να προχωρήσουν σε έργα ανακατασκευής με στόχο την επίτευξη μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης και η προώθηση τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως πρότυπες εφαρμογές.

Η δράση συντονίζεται πανευρωπαϊκά από το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης και συγχρηματοδοτείται απο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη.

Στη δράση συμμετέχουν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (World Tourism Organization, UNWTO), το δίκτυο ΝΕCSTour (Περιφέρειες της Ευρώπης για ένα Αειφόρο και Ανταγωνιστικό Τουρισμό), ευρωπαϊκές ενώσεις τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, ερευνητικά κέντρα, ενεργειακά ινστιτούτα και δημόσιες αρχές από 7 χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Σουηδία, Ρουμανία, Κροατία, Βέλγιο). Κατά την υποβολή της η πρόταση υποστηρίχτηκε από πλήθος οργανισμών και επιχειρήσεων του ξενοδοχειακού κλάδου από όλη την Ευρώπη (στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνονται ο ΣΕΤΕ και Σύλλογοι Ξενοδόχων της Κρήτης).