Επικαιρότητα

"Μπούσουλας" της Κομισιόν προς τις κυβερνήσεις για τις επιδοτήσεις των ΑΠΕ

Έκθεση με αναλυτικές οδηγίες – συστάσεις προς τα κράτη – μέλη της ΕΕ όσον αφορά στην πολιτική τους στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα δημοσιεύσει τον Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Κομισιόν έρχεται σε μία περίοδο όπου ο κλάδος, και ειδικά το κομμάτι των φωτοβολταϊκών, δέχεται σοβαρούς κλονισμούς λόγω του καταιγισμού περιοριστικών μέτρων που υιοθετούν όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Όπως γνωστοποίησαν αξιωματούχοι της Κομισιόν, αρμόδιοι για θέματα ενέργειας, στο πλαίσιο ενημέρωσης δημοσιογράφων που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, στην οποία παραβρέθηκε συντάκτης του energypress, πρόκειται ουσιαστικά για ένα «δέντρο αποφάσεων» στο οποίο θα παρουσιάζονται τα κεντρικά σημεία πάνω στα οποία θα πρέπει να βασίζονται οι αποφάσεις των κυβερνήσεων σχετικά με τον οικονομικό κυρίως σχεδιασμό τους για τον κλάδο των ΑΠΕ.

Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκεται το «καυτό» ζήτημα των επιδοτήσεων, με την Κομισιόν να ανάβει και επισήμως «κόκκινο» σε αναδρομικές παρεμβάσεις τόσο όσον αφορά τα συστήματα στήριξης των ΑΠΕ, είτε πρόκειται για FIT είτε για άλλου τύπου μηχανισμούς, όσο και αναφορικά με έκτακτες φορολογικές εισφορές.

Ειδικά για το θέμα των επιδοτήσεων, οι κοινοτικοί αξιωματούχοι, κατά την ενημέρωση, τόνισαν ότι οι μειώσεις – όχι βέβαια αναδρομικά - είναι αναπόφευκτες δεδομένου ότι το τεχνολογικό κόστος για τον εξοπλισμό των επενδύσεων σε ΑΠΕ βαίνει συνεχώς μειούμενο. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, οι αποζημιώσεις που λαμβάνουν οι επενδυτές «δεν γίνεται να είναι σταθερές για πάντα».

Η σχέση μεταξύ οικονομικών αποζημιώσεων και κόστος εξοπλισμού καταλαμβάνει σημαντική θέση στην έκθεση που αναμένεται να δημοσιεύσει η Κομισιόν, στοχεύοντας στο να δώσει τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις των κρατών – μελών να αποφύγουν καταστάσεις οι οποίες μακροπρόθεσμα αποδεικνύονται ζημιογόνες. Αναφέρθηκε για παράδειγμα η περίπτωση της Ισπανίας, όπου οι επενδυτές απολάμβαναν ιδιαίτερα «γενναιόδωρες» επιδοτήσεις, κάτι το οποίο οδηγούσε σε γρήγορα και υπερβολικά υψηλά κέρδη.

Υπενθυμίζεται ότι προκειμένου να αντιμετωπιστεί το τεράστιο έλλειμμα που δημιούργησαν οι υψηλές επιδοτήσεις στη χώρα, υιοθετήθηκε το μέτρο του περιορισμού των ωρών λειτουργίας για τις οποίες οι φ/β μονάδας ελάμβαναν επιδοτήσεις.

Σημαντικό κεφάλαιο του «χάρτη» που ετοιμάζει η Κομισιόν αποτελεί, τέλος, το θέμα της επενδυτικής ασφάλειας, το οποίο έγκειται κυρίως στην ενημέρωση που είναι απαραίτητο να παρέχεται στους επενδυτές σχετικά με το ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων αλλά και το χρονικό ορίζοντα της διάθεσης αυτών.

Για παράδειγμα, όπως αναφέρθηκε, θεωρείται σκόπιμο οι κυβερνήσεις να θέτουν ανά διαστήματα συγκεκριμένα όριο όσον αφορά την ισχύ των έργων που θα επιδοτηθούν ή το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων που θα δοθούν.

Σύμφωνα πάντως με τους εκπροσώπους της Κομισιόν, το εν λόγω έγγραφο θα έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι, όπως τονίστηκε, κάθε κράτος – μέλος είναι υπεύθυνο για τις αποφάσεις που λαμβάνει.

 

Πηγή:http://www.energypress.gr