Επικαιρότητα

Έσοδα πάνω από 111 εκατομμύρια ευρώ από το εμπόριο ρύπων

Έσοδα πάνω από 111 εκατομμύρια ευρώ από το εμπόριο ρύπων Ολοκληρώθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος, το πρόγραμμα δημοπράτησης δικαιωμάτων αερίων του θερμοκηπίου στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Από τις έντεκα δημοπρασίες που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο από 15 Ιουνίου έως 30 Νοεμβρίου στις επτά πωλήθηκαν όλα τα δικαιώματα που ήταν προς δημοπράτηση.

Από την πρώτη δημοπράτηση και μέχρι σήμερα έχει αντληθεί το ποσό των 111.395.950 ευρώ, από το οποίο 105.826.153 ευρώ κατανεμήθηκαν στο ΔΕΣΜΗΕ, ενώ 5.569.797 ευρώ κατανεμήθηκαν στο Πράσινο Ταμείο.

Όπως αναφέρουν στελέχη του ΥΠΕΚΑ για την διάθεση ενός περιουσιακού στοιχείου του Δημοσίου, όπως είναι τα δικαιώματα ρύπων, δημιουργήθηκε στην Ελλάδα μια νέα αγορά με μηδενικό κόστος.

Η δημιουργία και η λειτουργία της αγοράς αυτής κινητοποίησαν ένα σημαντικό αριθμό εταιρειών και επαγγελματικών σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο, ενώ τα έσοδα των δημοπρασιών κατευθύνθηκαν κατά κύριο λόγο στη στήριξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα.

Στην τελευταία δημοπρασία κατατέθηκαν χρηματικές εγγυήσεις πριν τη δημοπρασία από έξι μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το συνολικό ποσό των οποίων ήταν ικανό να καλύψει περίπου το πενταπλάσιο της δημοπρατούμενης ποσότητας, γεγονός που συνεχίζει να δείχνει το έντονο ενδιαφέρον για την αγορά ρύπων.

 

Πηγή:http://www.skai.gr