Επικαιρότητα

New Deal "δείχνει" η τρόικα και για τα παλιά φωτοβολταϊκά

New Deal Η αναγκαιότητα επιβολής νέων μέτρων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το χρηματοδοτικό έλλειμμα των ΑΠΕ τονίζεται, μεταξύ άλλων, στην έκθεση που δημοσίευσε η Κομισιόν για την Ελλάδα, στην οποία περιλαμβάνεται το αναθεωρημένο μνημόνιο.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, έχουν ληφθεί μέτρα από την ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ, τα οποία, ωστόσο, δεν είναι αρκετά.

Η δομική και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος και ο μηδενισμός του ελλείμματος έως το τέλος του 2014, σημειώνεται, καθιστούν απαραίτητη τη λήψη νέων μέτρων ενώ ειδικά για την περίπτωση των φωτοβολταϊκών τονίζεται ότι παρά την επιβολή μέτρων όπως η έκτακτη εισφορά, το σύστημα παραμένει ασταθές χρηματοδοτικά.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση, το κυριότερο μέσο για την εξάλειψη του ελλείμματος θα είναι η σταδιακή αύξηση του ειδικού τέλους ΑΠΕ, που επιβάλλεται στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, από 9,32 ευρώ ανά 1.000 κιλοβατώρες που είναι σήμερα (μεσοσταθμικά), σε 27 ευρώ και μάλιστα από τον επόμενο μήνα.

Στην έκθεση γίνεται επίσης λόγος για την αναγκαιότητα υλοποίησης ενός εθελοντικού σχεδίου για τον κλάδο των φωτοβολταϊκών.

Αυτό θα περιλαμβάνει τη μόνιμη μείωση των ποσοστών απόδοσης των έργων έτσι ώστε να καλυφθεί το πιθανό κενό που θα ξεκινήσει να δημιουργείται από τον Ιούλιο του 2015 όταν και θα σταματήσει η έκτακτη εισφορά επί του τζίρου.

Επισημαίνεται επίσης ότι το σύστημα εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένο από δύο εξ ορισμού αβέβαιες πηγές εσόδων όπως η Οριακή Τιμή του Συστήματος και τα δικαιώματα εκπομπής ρύπων.

Καθυστερήσεις στην αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ

Όσον αφορά την περίπτωση της ΔΕΗ, στο κείμενο αναφέρεται ότι δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποκρατικοποίησης της επιχείρησης.

Όπως σημειώνεται, η κυβέρνηση παρουσίασε ένα προκαταρκτικό σχέδιο το οποίο θα πρέπει να εξειδικεύσει πλήρως πριν την επόμενη δόση. Επίσης τονίζεται ότι θα πρέπει να υπάρξει πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ.

Η αποκρατικοποίηση (πώληση μικρής ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ και είσοδος στρατηγικού στη μητρική) πρέπει να έχει τελειώσει το 2015.

Εξάλλου, στην έκθεση αναφέρεται ότι η κυβέρνηση συνέχισε την εναρμόνιση και εφαρμογή του τρίτου ενεργειακού πακέτου, ωστόσο η αγορά χτυπήθηκε από σοβαρά προβλήματα ρευστότητας (εξαιτίας των απλήρωτων λογαριασμών) τα οποία όπως επισημαίνεται έχουν αντιμετωπιστεί μέχρι στιγμής με επείγουσα χρηματοδότηση προς τη ΔΕΗ και τη ΔΕΠΑ.

Τα δάνεια αυτά που δόθηκαν με εγγύηση του κράτους από το Παρακαταθηκών, και έχει παραταθεί η αποπληρωμή τους (Μάιος 2013 για ΔΕΗ και Ιούλιος 2013 για ΔΕΠΑ).

 

Πηγή:http://www.energypress.gr