Επικαιρότητα

Έκθεση για τη Βιομάζα και τα Βιοκαύσιμα

Έκθεση για τη Βιομάζα και τα Βιοκαύσιμα Στις 2-5/12/2011 πραγματοποιείται η Έκθεση για τη Βιομάζα και τα Βιοκαύσιμα: Bioenergy expo στο Εκθεσιακό Κέντρο ExpoAthens Ανθούσας. Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί στις 03/11 η ημερίδα «Βιομάζα-Βιοενέργεια: Το σήμερα και το αύριο».

Η Bioenergy expo είναι η μοναδική αποκλειστική επαγγελματική έκθεση που εξειδικεύεται σε θέματα Βιοενέργειας, Βιομάζας και Βιοκαυσίμων. Επιστημονικές εξελίξεις, παραγωγή, εκμετάλλευση, διανομή, προϊόντα, διαχείριση, επένδυση και απόδοση αποτελούν τις βασικές ενότητες και τα σημεία αναφοράς για τους επαγγελματίες και επισκέπτες.

Οι κυριότεροι επιστημονικοί φορείς, οι μεγαλύτεροι επαγγελματίες και βιομηχανικές μονάδες, οι επίσημοι εκπρόσωποι διαχείρισης πόρων και επενδύσεων. Η Bioenergy expo αποτελεί σημείο αναφοράς και η διοργάνωση έρχεται να καλύψει τις επαγγελματικές ανάγκες επικοινωνίας, επιμόρφωσης, προβολής και δικτύωσης μέσα σε μία αγορά που σε παγκόσμιο διευρύνεται και ισχυροποιείται.

Οι εκθέτες της Bioenergy expo δραστηριοποιούνται σε πληθώρα τομέων:

  • Βιομάζα

  • Βιοαέριο

  • Βιοκαύσιμα

  • Ενεργειακά φυτά

  • Δημόσιες Υπηρεσίες-Φορείς & Ιδρύματα