Επικαιρότητα

16ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας: Ενέργεια & Ανάπτυξη '11

16ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας: Ενέργεια & Ανάπτυξη '11 Στις 22-23/11/2011 πραγματοποιείται το 16ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας: Ενέργεια & Ανάπτυξη. Στόχος του «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2011» είναι η παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων, η ανταλλαγή απόψεων, η ανάλυση των τάσεων και των προοπτικών στο χώρο της ενέργειας και του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και διεθνώς και η εξαγωγή κατάλληλων και χρήσιμων συμπερασμάτων.

Συνέδριο πρόκειται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος συμπεριλαμβάνοντας τις εξής ενότητες:

  • Ενεργειακή στρατηγική και ενεργειακός σχεδιασμός
  • Οργάνωση και χρηματοδότηση ενεργειακών επενδύσεων
  • Αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου
  • Έρευνα και ανάπτυξη υδρογονανθράκων
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
  • Ηλεκτρικά δίκτυα
  • Ενεργειακή αποδοτικότητα
  • Διεθνείς και περιφερειακές ενεργειακές εξελίξεις