Επικαιρότητα

Γεωργία ακριβείας για καλύτερη άρδευση

Γεωργία ακριβείας για καλύτερη άρδευση Η γεωργία ακριβείας μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο "εργαλείο" για αποδοτικότερες αρδεύσεις και μειώσεις των εισροών στην καλλιέργεια βάμβακος στην περιοχή, που θα επιφέρουν οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της δράσης "καλλιέργεια βάμβακος με τις αρχές τις Γεωργίας Ακριβείας στη Λεκάνη Απορροής του Πηνειού", στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος.

Συγκεκριμένα, το Ινστιτούτου Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας του ΕΘΙΑΓΕ, συμμετείχε σε ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα που είχε ως βασικό στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου της ερημοποίησης μέσω της καλύτερης διαχείρισης του αρδευτικού νερού στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής του Πηνειού Ποταμού.

Η γεωργία ακριβείας, όπως εξηγεί ο Δρ. Χρίστος Τσαντήλας, τακτικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας, αποτελεί ένα σύστημα παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται στη διαφοροποίηση των εισροών στον αγρό, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της καλλιέργειας τόσο στον χώρο όσο και στον χρόνο.

 

Πηγή:http://www.skai.gr