Επικαιρότητα

Άνοδος των ΑΠΕ στην Πορτογαλία

Άνοδος των ΑΠΕ στην Πορτογαλία Το 70% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Πορτογαλίας για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, προήλθε από ανανεώσιμες πηγές, κυρίως υδροηλεκτρική και αιολική, σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή της χώρας.

Το ρεκόρ αυτό παραγωγής, στο οποίο δεν συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό, ακόμη, τα φωτοβολταϊκά, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην καλοκαιρία.

Η παραγωγή ενέργειας από υδροηλεκτρικά εργοστάσια μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου, σημείωσε αύξηση κατά 312%, σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ αντίστοιχα η αιολική ενέργεια κατά 60%, προσφέροντας το 27% του συνόλου της κατανάλωσης.

Επιπλέον, η παραγωγή ενέργειας από σταθμούς καύσης άνθρακα και θερμοηλεκτρικής ενέργειας φυσικού αερίου, μειώθηκε κατά 29% και 44% κατά το πρώτο τρίμηνο, αντίστοιχα, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2012.

Δεν υπάρχουν στοιχεία για την φωτοβολταϊκή παραγωγή ενέργειας κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου.

Όπως αναφέρει αντίστοιχη έκθεση το Μάρτιο, η διείσδυση της ηλιακής ενέργειας στην πορτογαλική αγορά παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με τα φωτοβολταϊκά έργα να καλύπτουν μόλις το 0,7% της συνολικής ενεργειακής ζήτησης του 2012. Ωστόσο, η πορτογαλική ρυθμιστική αρχή ενέργειας, Direcção Geral de Energia e Geologia (DGGE), ανέφερε αύξηση στην παραγωγή ηλιακής ενέργειας τον περασμένο Μάρτιο, φτάνοντας τις 360 GWh το 2012, σε σύγκριση με τις 265 GWh του 2011.

Η σωρευτική φωτοβολταϊκή ισχύς στην Πορτογαλία έφθασε τα 225,5 MW στο τέλος του 2012, σύμφωνα με την DGGE. Από το ποσό αυτό, τα 99,8 MW ήταν φωτοβολταϊκά συστήματα μίνι-γενιάς (έως 3,68 kW) και μικρο-γενιάς (έως 250 kW).

Το 2012, στη ​​χώρα προστέθηκαν 67,8 MW φωτοβολταϊκών, αύξηση 36% σε σύγκριση με το 2011, όταν προστέθηκαν 32,4 MW νέας παραγωγικής ικανότητας.

 

Πηγή:http://www.4green.gr